Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbi Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN ).

Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis, saskaņā ar izglītības iestādes darba specifiku.

Uzaicinām pretendentus līdz 2021.gada 19.februārim plkst. 12.00 iesniegt cenu piedāvājumu.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. +37128703487, e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Būvdarbu veids: ventilācijas sistēmas atjaunošana

Darba uzdevums: atjaunot ventilācijas sistēmu

Darbu apjomu tabula

N.p.k.Darba un materiāla nosaukumsMērvienībaDaudzums
1.Mācību virtuves dabiskās ventilācijas kanāla aizvēršana (ugunsdrošā izpildījumā)komplekts1
2.Veco motoru demontāžakomplekts12
3.Vadu demontāža no kanāliemkomplekts9
4.Jumta ventilators WD-200 IIgab.23
5.Kabelis XYM-JINYM 3×1,5 mm2m300
6.Virsapmetumu sadales kārbagab.23
7.Automātslēdzis ABB SH201,1P, C, 10A, 6Kagab.23
8.Inter 4P trīsātrumu slēdzisgab.26
9.Ventilācijas reste BM-VO+CT 300×200gab.23
10.Kanāla ventilators CK 315Cgab.1
11.Kanāla ventilators CK 200Bgab.2
12.Gofrēta caurule D 160mmm300
13.Caurule D 110mmm60
14.Cinkotā skārda kanāls D 100m168
15.Gaisa vada noslēdzējs D 100gab.42
16.Gaisa vada T savienojums 100-100gab.42
17.Palīgmateriālikomplekts1

Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu klātienē un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

Tāmē jāiekļauj tabulā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Atbildēt