Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolā nepieciešams veikt karstā ūdens padeves nodrošināšanas un ūdens padeves uzlabošanas darbus, demontējot esošās ūdens padeves vietas (izlietnes), ierīkojot siltā ūdens padeves, uzstādot jaunas izlietnes.

Uzaicinām pretendentus  līdz 2020.gada 18.septembra plkst.12.00 iesniegt cenu piedāvājumu. Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. + 371 20140125,

e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv.

                                                                              

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Darbu veids: izglītības iestādes karstā ūdens padeves nodrošināšanas un ūdens padeves uzlabošanas darbi

Darba uzdevums: demontēt esošās ūdens padeves vietas (izlietnes), ierīkot siltā ūdens padeves, uzstādot jaunas izlietnes Salacgrīvas vidusskolā                                                                                   

Darbu apjomu tabula

Nr.p.k.Darbu un materiālu nosaukumsMērvienībaDaudzums
 
Sanitāro mezglu izveide klasēs
  
1Izlietne ar skapīti un metāla kājāmgb4
2Ūdens maisītāji ar karstā un aukstā ūdens pievadiemgb4
3Izlietnes sifonsgb4
4Caurulem140
5Šahtu izveide caurulēmm110
6Virsmu apstrāde ar labi kopjamu materiālu – flīžu ieklāšanam28

Pirms piedāvājuma sagatavošanas jāveic objekta apsekošanu un jāprecizē specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

Tāmē jāiekļauj tabulā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Atbildēt