Saaukstēšanās vai Covid-19? Kā rīkoties, ja skolēns saslimis?

Iesnas, klepus, drudzis, sāpes kaklā – tie ir ierastie rudens sezonas pavadoņi. Saaukstēšanās, kuru ierasti uztveram kā maznozīmīgu saslimšanu, kas jāārstē ar zāļu tēju, šogad ieguvusi pavisam citādāku nozīmi Covid-19 infekcijas dēļ. Epidemioloģiskās drošības pasākumi paredz, ka izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes. Tad kā rīkoties, ja skolēns ir saaukstējies?

  1. Skolēns paliek mājās.
  2. Vecāki informē klases audzinātāju.
  3. Ja bērna veselības stāvoklis to atļauj, skolēns vai viņa vecāki informē klases audzinātāju par gatavību slimošanas laikā mācīties attālināti. Skolēns vai viņa vecāki seko mācību priekšmetu pedagogu ierakstītajai informācijai “E-klasē” un apgūst mācību saturu mājās.
  4. Ja saaukstēšanās norit smagākā formā, bērns veseļojas un attālināti nemācās.
  5. Skolā bērns atgriežas tad, kad jūtas vesels, kā ierasts un noteikts izglītības iestādes  iekšējās kārtības noteikumos, iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta zīmi par kavējumu.
  6. Bērnam NAV jāveic Covid-19 tests. Nepieciešamo ārstēšanu ieteiks ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts.

Lai pozitīvs noskaņojums un laba veselība!

Salacgrīvas vidusskolas direktore

Sanita Šlekone

Atbildēt