Svētku pasākums “Mēs lepojamies”

Tikties vienam ar otru –

Tas ir kā svētkus svinēt,

Kā uzgriežot laimes ratu,

Prieka minūtes vinnēt.

/Marika Svīķe/

“Tā ir īpaša sajūta – lepoties ar savu valsti, savu skolu un saviem līdzcilvēkiem. Ar līdzcilvēkiem, kuri dara vairāk nekā sagaidīts, kuri iedvesmo lieliem sasniegumiem. 🥰 Tieši tā jutāmies šodienas Salacgrīvas vidusskolas tradicionālajā pasākumā ,,Mēs lepojamies”, sakot īpašu paldies mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu un atzinību ieguvējiem, konkursu laureātiem, sportistiem, skolas aktīvākajiem jauniešiem sabiedriskajā darbā, pedagogiem un vecākiem. Paldies par atbalstu un neskaitāmajiem mirkļiem, kuros jūs iedvesmojat savus līdzcilvēkus! “❤️ Šādi pēc pasākuma “Mēs lepojamies ” skolas FB kontā rakstīja skolas direktore Sanita Strauberga.

Pasākums ir skolas tradīcija kopš 2013.gada, tas ir mainījis gan formu, gan vietu, pārceļoties no skolas zāles uz Salacgrīvas kultūras centru.

Katru apsveicamo grupu uzrunāja kāds no klātesošajiem, minot sasniegumus vai uzdodot kā mīklu ( kā skolotājs Guntars Ūdris pieteica sportistus).

Uz pasākumu šodgad tika uzaicināti 26 olimpiāžu uzvarētāji, 55 sportisti, 14 dažādu konkursus dalībnieki , 7 pašpārvaldes aktīvisti ar saviem vecākiem un 27 skolotāji. Skolēni saņēma pateicības, bet ziedu skolas vārdā kā “Paldies” nodeva saviem vecākiem.

Olimpiāžu uzvarētāji

Konkursu dalībnieki

Sportisti

Skolēnu Ministrijas aktīvisti

Skolotāji

Paldies māksliniecei Agnesei Rakovskai un Agnim Anškenam par svētku sajūtas radīšanu! Paldies izglītības portāla uzdevumi.lv pārstāvim Jānim Zariņam par jauko sveicienu! Paldies Salacgrīvas kultūras centram!

Skaisto foto mirkļu iemūžinātāja: Līga Siliņa

Atbildēt