NBS štāba orķestra ansambļa koncerts

Maijs – viens no patriotiskajiem mēnešiem Latvijā. Lai stiprinātu skolēnos šo sajūtu, savu piederību savai valstij, uzaicinājām ciemos NBS štāba orķestra ansambli. “Nacionālo bruņoto spēku (NBS) orķestri nodrošina muzikālo pavadījumu militārajās un valsts protokola ceremonijās, kā arī veic NBS reprezentāciju un atpazīstamību.” /NBS mājaslapa/

Tas mums īpaši tuvs, jo viens no šī ansambļa dalībniekiem ir mūsu skolas absolvents KLĀVS BOROZDINS (trešais no labās). Vēl divus ansambļa dalībniekus pazīst mūsu skolēni, kuri mācās mūzikas skolā un apgūst klarnetes spēli, jo viens ir viņu skolotājs Ritvars Briljonoks (otrais no kreisās) un otrs ir pasākuma vadītājs Kārlis Krapauskis, kurš māca trombonu un eifoniju, Klāvs ir trompetes pavēlnieks, tātad māca arī mūsu skolēniem par tā spēlēšanu.

Šis nebija vienkāršs koncerts. Formas tērpi to lika uztvert citādāk – godbijīgāk. Cauri nopietnajam vijās vieglais un jautrais. Lielu nopietnību mums neļāva ilgi baudīt, jo ansambļa dalībnieki savu uzstāšanos padarīja vieglu un jautru.

Tika uzdoti dažādi jautājumi (par valsts simboliem, par dziesmām un to izpildītājiem) un par pareizām atbildēm skolēni un skolotāji saņēma balvas – mūzikas diskus un ūdens pudeles ar NBS logo. Par Jāni Stībeli un viņa dziesmām jaunākā vecuma skolēni bija maz informēti, bet tas netraucēja ieklausīties un improvizēt. Kamēr mūziķu izpildījumā skanēja J.Stībeļa dziesma”Karogs”, tikmēr šo uzstāšanos papildināja Rihards Ādamsons (1.b), protams, pēc pasākuma vadītāja jeb runas vīra Kārļa uzaicinājuma.

Mēs varējām dziedāt līdzi, mēs varējām dejot, jo ansambļa solists “piecēla” kājās visus skolēnus. Šai aktivitātei, tomēr, ļāvās tikai 1., 2. klašu skolēni, vecākie – kautrējās.

Koncerta gaitā skolēni tika iepazīstināti arī ar izpildītāju pūšamajiem instrumentiem, tādējādi raisot interesi skolēnos par instrumenta spēles mācīšanos, kuru var apgūt tepat – blakus, Salacgrīvas mūzikas skolā.

Nobeigumā – nopietnāk. To, kas ir Baltijas ceļš, mūsu bērni zināja. Kaut viņiem nekad nebūtu tādā jāpiedalās, taču atdarināt un izjust to varējām, kamēr skanēja Borisa Rezņika dziesma ar Valda Pavlovska vārdiem “Atmostas Baltija”, kas bija populāra Atmodas laikā.

PALDIES NBS štāba ansambļa dalībniekiem par kareivīgi muzikālo pasākumu.

Ar Remixa dziesmu “Dzeltenās kurpes” izskan burvīgais koncerts.

Teksts un foto: I.Kupča

Atbildēt