Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

22. maijā Rīgā norisinājās Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference, kurā piedalījās arī mūsu skolas 11. klases skolnieks Dāvis Birzgalis, kurš, demonstrējot teicamu sniegumu Vidzemes reģiona konferencē, saņēma uzaicinājumu piedalīties valsts konferencē. Dāvis skolotājas Laimdotas Pelšes uzraudzībā izstrādāja zinātniskās pētniecības darbu Laikapstākļu ietekme uz putnu īpatsvaru un daudzveidību ziemā putnu barotavā Kuivižos.

Veicot regulārus putnu novērojumus un matemātiskās statistikas aprēķinus, viņš konstatēja, ka zema temperatūra palielina lauku un mājas zvirbuļu apmeklējuma biežumu, nokrišņi – zilzīlīšu, lielo zīlīšu un mājas zvirbuļu skaitu barotavā, bet sniega segas biezums palielina zilzīlīšu, lielo zīlīšu, mājas un lauka zvirbuļu skaitu barotavā.

Valsts konferencē Dāvis ar pētījuma rezultātiem iepazīstināja trīs neatkarīgus vērtētājus, kas viņa darbu un mutvārdu prezentēšanu novērtēja piešķirot III pakāpes diplomu.

No sirds lepojamies ar Dāvja veikumu, augsto atbildības sajūtu un motivāciju, kā arī pateicamies Dāvja konsultantiem Dr. med. Mārtiņam Vaivadam un Mg. biol. Īrisai Mukānei par padomiem un ieteikumiem.

Ilze Jēkabsone,

projekta darbu koordinatore

Atbildēt