Tikšanās ar Koko un Riko

Nedēļas sākumā Salacgrīvas bibliotēkā viesojās rakstniece, dzejniece Evija Gulbe.

Evija Gulbe ir autore vairākām bērnu dzejoļu un stāstu grāmatām, kā arī populārajai bērnu grāmatu sērijai par “Koko un Riko”. 📚

Satikt rakstnieci un uzzināt par divu žurkulēnu piedzīvojumiem bija ieradušies zinātkārie Salacgrīvas Vidusskolas otrās klases skolēni.

Paldies rakstniecei Evijai Gulbei par izzinošo, atraktīvo un jautro tikšanos. 💐

Paldies skolotājām Vinetai Dancei un Laurai Eimanei par sadarbību.💐

Teksts un foto: Salacgrīvas bibliotēka

Atbildēt