Salacgrīvas vidusskolai – 100

OTRĀ AKTIVITĀTE

Otrā aktivitāte – “100 rudeņi”, kad rudenī tik nokopti dārzi, lai rudens ziedi vēl mūs priecētu, nesam tos uz skolu un veidojam rudens ziedu 100!

Paldies mūsu mazajiem kaimiņiem – PII “Vilnītis” audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājām. Viņi – nākamie skolēni, kas aktīvi piedalās jau šobrīd un atbalsta skolas “100 rudeņus”🙂

Atbildēt