Starpreģionālā konference „Tekstpratība”

Skolēnu pavasara brīvlaikā pedagogi izglītojas, piedaloties Limbažu Valsts ģimnāzijas organizētājā starpreģionālajā konferencē “Tekstpratība”.

Kas ir TEKSTPRATĪBA? Tā ir “pratību kopums, kas nepieciešams, lai cilvēks spētu prasmīgi un mērķtiecīgi darboties ar daudzveidīgiem tekstiem dažādās dzīves situācijās klātienē un tiešsaistē“, skaidro definīcija.

Pie mūsdienās pārbagātās informaciju gūzmas apjūk arī pieaugušie, ne tikai skolēni. Esam secinājuši, ka skolēniem ir grūtāk uztvert garus tekstus, ātri aizmirstas, viņi neiedziļinās lasītajā, jo šis process nav ātrs. Tādēļ ļoti svarīgi rast jaunus risinājumus, kā palīdzēt bērniem labāk uztvert tekstus, tos izprast.

15.martā mūsu pedagogiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par tēmu “Tekstpratība”.

Sākumskolas skolotāja Evija Kosīte – Viļķina ar kolēģiem stāsta: “Konferences 1.daļā klausījāmies RTA profesores S.Martenas lekciju par tekstpratības nozīmi izglītībā un LU Starpnozaru izglītības inovācijas centra direktores D.Namsones lekciju par skolēnu sasniegumiem tekstpratībā Latvijā.

2.daļā skolotāji apmeklēja tekstpratībai veltītas darbnīcas visās mācību jomās. Mēs salīdzinājām savu ikdienas darbu, uzzinājām jaunas idejas un labās prakses piemērus, kā strādāt ar tekstu, kā sagatavot skolēnus teksta satura izpratnei, kā palīdzēt skolēniem uztvert tekstu.

Vēl iepazināmies ar uzdevumiem, kas veicami teksta lasīšanas laikā. Uzzinājām, kā palīdzēt skolēnam labāk uztvert tekstu, veidojot savu mācību materiālu. Praktiskas un reālajā dzīvē izmantojamas idejas guvām, aplūkojot izstādi, kas veltīta tekstpratībai.

PALDIES par dāvāto iespēju piedalīties konferencē! Esam guvuši gan jaunas atziņas, gan iedvesmu!”

Atbildēt