Kompetenču pieeja – 7.klases skolēni veido cilvēka ādas 3D modeli

Bioloģijas stundās februārī mācījāmies tematu “Kas sedz organismu?”, kur,  temata ietvarā, apskatījām cilvēka ādas uzbūvi un funkcijas, ādas veselību ietekmējošos faktorus un higiēnu, kā arī ādas traumas un slimības. Lai skolēni varētu demonstrēt izpratni par ādas uzbūves saistību ar funkcijām, tika piedāvāts veidot ādas telpisku modeli, lai labāk izskaidrotu uzdevumus, ko āda veic.

Bija jāievēro vairāki kritēriji – ādas modelim ir jābūt telpiskam (3D), modelī jāredz visus trīs ādas slāņus, modeļa sastāvdaļām jābūt kvalitatīvi piestiprinātām un ir pievienoti sastāvdaļu apzīmējumi ar numuriem vai nosaukumiem.

Lai redzētu vai šāda veida darbiņi skolēnus interesē un vai ir vēlme, ko tādu pamēģināt, šoreiz šis darbs netika likts kā obligāts, bet gan kā paša iniciatīva. Atsaucība bija negaidīti liela, saņēmu ļoti skaistus un rūpīgi izstrādātus darbiņus, prieks par visiem. Paldies Sofijai Gromovai (7.a), Timo Ēltammam (7.a), Katrīnai Ābelei (7.b), Oliveram Bobrovam (7.b), Artūram Grāvītim (7.b), Alisei Romanovai (7.b) un Esterei Romanovskai (7.b) par ieguldīto darbu un rūpīgi pagatavoto 3D cilvēka ādas modeli.

Līga Tauriņa

Salacgrīvas vidusskolas bioloģijas skolotāja

Atbildēt