Skolotāju dienas pārsteigumi

28.septembra rīts Salacgrīvas vidusskolā bija īpašs. (To varēja nojaust jau visu nedēļu, kad  notika sagatavošanās darbi – 9. un 10. klašu skolēni gatavojās skolas rotāšanai, 11. klase gatavoja skolotājiem aktivitātes, bet 12. klases skolēni gatavojās stundu vadīšanai. Iepriekšējās dienas pēcpusdienā, kad skolēni rosījās pa skolu ar krāsainu karodziņu virtenēm un daudzkrāsainām kļavu lapām un lūdza skolotājus aizvērt acis un neskatīties… ) – skolotājus sagaidīja prožektoru gaisma, dažādi  rotājumi , katra skolotāja mīļākā dziesma mūzika , īpaši apsveikuma uzraksti un skolēnu aplausi un gaviles . Katrs skolotājs saņēma goda lenti un tika nominēts par Miss vai Mr. Turklāt kāds palīdzēja lielāko somu īpašniekiem caur gaismas aleju to aizgādāt līdz kabinetam. Jums jau ir skaidrs, ka šādi iesākās Skolotāju diena, par ko parūpējās Skolēnu ministrija.  Katram skolotājam bija jāatbild arī uz dažiem rīta jautājumiem.

 

Sākumskolas  skolotāji izbaudīja pirmās divas stundas savā pulciņā, jo tās vadīja 12.klases skolēni. Atziņas 12-tajiem ir dažādas. Protams, ka bija uztraukums, bija klases , kurās bija vieglāk, citās grūtāk. Kā jau skolēni –  viņi pārbauda, cik tālu var iet. Bet kopumā iespaidi pozitīvi.  Trešā stunda bija klases stunda – vecāko klašu audzēkņi bija sagādājuši pārsteigumu saviem klašu audzinātājiem viņi  apsveica savus klašu audzinātājus ne tikai ar ziediem un dāvanām, bet arī ar dažādām spēlēm, uzdevumiem, pārbaudījumiem-  12.klases audzinātāja saņēma Dāvanu kartes no katra  audzēkņa- rīta rosmi kopā ar Kristeru, apskāvienus no Kristas, sagatavotu tēju no …. , dziesmu no … 9.a klase audzinātājai Diānai Aldersonei lika atpazīt skolēnus pēc dažādiem fotoattēliem( skolotājai ne visai izdevās atpazīt, piemēram , kāda skolēna ausi), bet pēc raksturojošiem teikumiem gan izdevās pavisam labi. 9.b klase bija sagatavojusi viktorīnu, kur jāatpazīst klases biedri.  5.a klases rakstīja savas pārdomas, kuras lasīs 9.klasē. 8.a klases skolēni bija sagatavojuši savai klases audzinātājai Ivetai Kupčai jautājumus no klases sākumskolas gaitām “Vai atceries?”, jo kopā tiek pavadīts jau astotais gads. Pēc jautājumu uzdošanas un veiksmīgas atbildēšanas sekoja kativitāte “Atpazīsti mani!”, ar aizsietām acīm, bet ar  taustes palīdzību bija jāatpazīst kāds klases skolēns, tikai vienu skolotāja nevarēja atminēt. Un tā  katrā klasē bija kaut kas īpašs.

Skolotāja Linda Apse mēģināja “noķert” Skolotāju dienas  sajūtas un kaut kā “iepakot” : “Mani ļoti saviļņoja skolēnu prieks. Šī tik pacilājošā sajūta, kad redzi pašaizliedzīgo prieku par otra iepriecināšanu. Skolēni burtiski vibrēja visas dienas garumā. Šī diena bija sākums kaut kam lielākam – savstarpējās sapratnes, cieņas un mīlestības gadam Salacgrīvas vidusskolā . Skolēni ir pacēluši savas personīgās un skolas svētku kultūru par stāvu augstāk. Paldies viņiem par pašaizliedzību!”

4.stunda skolēniem bija “Īpašā stunda”, kuru vadīja 24 vieslektori – gan sabiedrībā pazīstami cilvēki, gan skolēnu vecāki. Katrs bija sagatavojis tēmu un uzdevumu. Ģeniāla skolas direktores Sanitas Šlekones ideja, un apsveicama direktores spēja uzrunāt un pierunāt šos visus cilvēkus!

Šai laikā skolotāji pulcējās krāšņi rotātā zālē, kur 11. klase bija sagatavojusi spēli pēc formāta “Vai mīli Latviju?”, bet saturā, protams bija mūsu pašu skolotāji un fakti par skolu.

Pēcpusdienā skolotāji devās savā ikgadējā izbraukumā. Šoreiz mūs ceļš veda tepat netālu – uz Murjāņiem, uz Imanta Ziedoņa muzeju. (Un tā kā muzejs septembrī beidz savu sezonu, nevarējām turp braukt 5.oktobrī, kad  būtu jāsvin Skolotāju diena) Ne par velti Ziedoņa mājas sauc “Dzirnakmeņi” – mājas apkārtnē ir 20 dažāda lieluma dzirnakmeņu. Izbaudījām divas ar pusi stundas šīs mājas gaisotnē ar dažādiem uzdevumiem un atklājumiem par dzejnieku, viņa māju un  pašiem par sevi. Laiks paskrēja nemanot, dzerot tēju, klausoties Ziedoņa atziņas, skatoties filmu par šo māju un muzeja tapšanu. Mājā katram bija jāatrod viens citāts no I.Ziedoņa grāmatām, ko novēlēs saviem kolēģiem. Te skolotājas Agneses Gromovas-Ķūrenas atradums:

“Maize ir kā pasaule – vienā pusē gaiša, otrā tumša.

Un to ēd no abām – no gaismas un tumsas puses.

To ēd melnais un baltais, labais un ļaunais.

Kad viņi maizi apēd, uz robežas starp tumsu un gaismu vairs maizes nav.

Bet kaut kas paliek.

Paliek maizes lauks.

Un tas vairs nav tumsai piederošs.

Tumsa, maizi ēdot, kļūst pelēka.

Tā ir trešā krāsa.

Mēs tāpēc esam balti, lai tumsu padarītu pelēku.

Tā ir mūsu uzdevumkrāsa.

Pelēkie rudzi, pelēkie mati, pelēkie veļi un pelēkie dvieļi, pelēkie putni un dzirnakmeņi,”

tā Ziedonis.

Ceļš var šķist melns. Skolotāji, būsim balti! – tā Agnese.

 

Vakara noslēgumu skolotāji pagāja omulīgā gaisotnē , izbaudot to, ka kopā var pavadīt laiku,  Limbažu kafejnīcā “Kļava”. Diena patīkamiem pārsteigumiem pilna un rosinoša. Paldies LRA deputātiem par ziedojumu, lai skolotāji varētu jauki pavadīt savu svētku dienu!(šāda tradīcija ir jau no 2001.gada).

Krista Muciņa saka: “Milzīgs PALDIES ikvienam, kurš ieguldīja savu laiku un darbu, lai Skolotāju diena šogad būtu tik lieliska! Paldies 9.-12. klašu skolēniem par godam izpildītajiem pienākumiem! Paldies Skolēnu ministrijai par brīnišķīgo skolotāju sagaidīšanu skolā! Paldies vieslektoriem par fantastiskajām mācību stundām!

Īpašs PALDIES skolas direktorei Sanitai Šlekonei par unikālo ideju – vieslektoriem – un idejas realizēšanu, uzrunājot viesus!”

Skolotāju dienas norisēs ieskatījās Krista Muciņa un Inta Cirša

Īpašajiem viesiem tika sagatavotas vārdu zīmītes un arī mazas dāvaniņas, bet pēc stundas visi pulcējās Skolotāju istabā uz kliņģeri, lai pārrunātu savus iespaidus, atrodoties skolotāju lomās.

Un te mūsu īpašie viesi:

 

Ligita Dambe 1.a klasē

Inga Goba “Ritms muzikālajās darbībās”

Evija Keisele “Rudens rada”2.a klasē

Agnese Kalniņa “Radošā skolotāju diena”2.b klasē

Guna Grote-Majore “Poētiskā konfekte” 3.a klasē

Ilze Ēltamma  “Esi Tu pats!”3.b klasē

Arita Majore “Radi un izveido”4.a klasē

Diāna Reide un Gunta Zeme “Bibliotekārā nodarbība”4.b klasē

Anastasija Celma “Ceļojums muzeju pasaulē”5.a klasē

Gunita Bisniece, Didzis Žibals  “Par sakoptu un drošu vidi Salacgrīvas novadā”5.b klasē

Māris Trankalis “Profesija – kā to izvēlēties?”6.a klasē

Aldis Gusarovs “Kādam jābūt skolēna uzturam?”6.b klasē

Liene un Kristaps Somi-Tiesneši “Kartogrāfija un reljefi”7.a klasē

Ārija Mikša “Saziņas līdzekļi un to pielietojums”7.b klasē

Kristīne Paegle  “Ziemeļu reģioni pasaulē”8.a klasē

Jānis Jurkāns 8.b klasē

Dagnis Straubergs “Saimnieks vai kungs?”9.a klasē

Irīna Smirnova WEB tiešsaistes nodarbība angļu valodā “Mācāmies laikmetam līdzi” 9.b klasē

Artūrs Irbe “Drosme. Identitāte. Cieņa” 10.klasē

Jānis Cīrulis “Kāpēc ir interesanti mācīties?”10.klasē

  1. Cik mums drosmīgi un forši cilvēki, kuri atrada laiku atnākt un mūsu bērniem novadīt stundas! Prieks un ieguvums mums visiem!

Atbildēt