Skolotāju diena

Cik labi bija skolā atkal sajust rosību! Pagājis vesels gads kopš skolēni bija skolā un gatavojās Skolotāju dienai. L.Eimane raksturo šo dienu: “Šodiena bija lieliska un ļāva justies novērtētai un mīlētai savā skolā.”

Jau, ienākot skolā, valdīja fantastiska gaisotne – 10.kalse bija parūpējusies gan par mūziku, gan aplausiem, gan personalizētu apsveikuma kronīti! “Šī gada “nagla” – foto ar uzrakstu “Mūža ieslodzījums”, jā, jo mūsu skolā nav vērojama liela pedagogu maiņa (kāds atnāk, kāds aiziet, bet pamats ir stingrs jau vismaz desmit gadus). Šis ir patīkams “mūža ieslodzījums”, jo nevienā profesijā nav tik raibas darba dienas kādas tās ir skolā kopā ar tik daudziem un dažādiem bērniem“, dienas iespaidos dalās I.Kupča.

Īpaša diena tā ir 12.klasei, šogad Egīla Kļusa un Riharda Lūša vadībā 7 skolēni vadīja stundas sākumskolā. 1.a klases audzinātāja B.Runce stāsta: “Šajā skolotāju dienā vēlētos īpaši pateikties 12. klases skolniecei Danielai Grigorjevai, jo viņa vadīja 2 mācību stundas 1.a klasei. Vispirms priecēja nopietnā attieksme – jau iepriekš tika ieguldīts liels darbs, abām stundām galveno pārrunājām kopīgi, jaunā “skolotāja” bija ļoti rūpīgi sagatavojusies, tādēļ arī rezultāti bija ļoti labi .Pirmās klases skolēniem ļoti patika, novēroju, ka arī Daniela bija apmierināta“. Savukārt E.Kosīte Viļķina slavēja savas klases “skolotāju”: “Paldies Matīsam, kurš kopā ar 4.b klases skolēniem padarīja šo dienu īpašu.”

Īpašajā klašu stundā skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu savam klases audzinātājam. Daži piemēri –

“9.a klase bija sagatavojusi man uzdevumu – Kastē saliktas lietas, kas raksturo šo skolēnu. Man bija jāuzmin, kas tas ir par skolēnu. Bija interesanti – dažus ar pirmo reizi neizdevās uzminēt”, stāsta I.Čekaļina.

10.klases audzinātāja L.Ende atceras – “Ziedi, kārumi, baloni, apsveikumi no maniem mīļajiem desmitajiem. Sajutos kā skolniece Laura sporta stundā, kuru vadīja foršie skolotāji – Nellija un Ernests. Mācījos spēlēt basketbolu. Sapratu, ka mans garais augums man nepalīdz iemest bumbu grozā, tāpēc uzvarēt spēlē palīdzēja mani komandas biedri (Miku, paldies tev:)). Atmosfēru radām mēs paši. Es sajutos kā svētkos. Paldies viesiem, kas pielika savu roku, lai radītu svētku sajūtu”. 

6.a klases audzinātāja M.Jankovska: “ Atveru durvis un pie durvīm sakarinātas lentas. Patīkams apmulsums man. Klase izrotāta ar daudz krāsainiem baloniem. Uz tāfeles uzrakstīts apsveikums skolotāju dienā. Bērni bija sagatavojuši erudīcijas jautājumus par  Salacgrīvas vidusskolu gan par vēsturi, gan mūsdienām. Saņēmu arī no klases dāvaniņu.  Paldies 6.a klasei par pārsteigumu. Izdevās”. E.Kosīti – Viļķinu iepriecināja Lotes novēlējums Skolotāju dienā: “Ir nakts, tad diena, ir nakts , tad diena. Un katru reizi jūs kaut ko jaunu iemācat.”

Priecīga par svētku dienu bija 3.b un 7.c klašu audzinātāja D.Kaša:  “Mani audzināmie 7.c bija izdekorējuši klasi ar baloniem, ziediem un glīti sakārtojuši  klasi, pārstumtiem soliem, uz kuriem bija norādīts katra 3. b klases skolēna vārds. Klases tāfele bija pārvērtusies par apsveikuma kartīti! Super, biju ļoti pārsteigta. No rīta protams bira saldumi un ziedi… Jauki, prieku sagādāja ziņa, ka lielie sveic arī citus priekšmetu skolotājus nevis tikai mani. Prieks par tādiem bērniem!

3.b klases skolēni mājturības stundā ar skolotāju Keitu gatavoja apsveikuma kartiņas. 

No rīta ienākot skolā bija fantastiska sajūta un kur nu vēl sveicienā aktu zālē. Patīkamus mirkļus sagādāja muzikālais sveiciens, jo tur uzstājās arī Ilžuks no 7.c klases. Labo emociju ir saņemts daudz! “

Par savas klases paveikto stāsta 8.b klases audzinātāja M.Zeidmane: “Skolā bija jāierodas noteiktā laikā un kabinetā drīkstēju ieiet tikai ar skolēnu atļauju. Tad nu, ieejot kabinetā, biju patīkami pārsteigta, saņēmu ziedus, saldumus, un rīta kafiju! Klasē bija ļoti daudz balonu, uz katra balona- kāds uzmundrinājuma vārds, vai frāze angļu valodā. Vislabākais no visiem – We love you mom! :)”.

9.b klases audzinātājas L.Siliņas emocijas – “SKOLOTĀJU DIENA BIJA ĪPAŠA! Šogad tā kaut kā bija ļoti īpaša. Meitenes pašas bija  izcepušas kūku. Zēni gādāja ar konfektēm. Zēni bija  sagādājuši skrūvgriežu komplektu, jo katrai skolotājai tādu vajagot! Man bija sagatavots uzdevums – katrs skolēns bija sagatavojis prezentāciju bilžu, kur attēlots katra hobijs, vai kas raksturo viņu. Man bija uzdevums to atminēt, viegli nebija.”

D.Grigorjevs , kurš nav klases audzinātājs priecājās, ka klasēm bija jāsveic skolotāji, kuriem nav audzināmās klases (tāds bija Skolēnu ministrijas uzdevums).

Pēc mācību stundām skolotāji pulcējās aktu zālē. Ieejas biļete bija skolotāja ID karte, kuru vizuāli interesanti bija veidojuši 11.klases skolēni. Sekoja neliels koncerts, kuru pieteica 12.klases skolēni. Paldies  E.E. Gedertai, L. A. Maurītei, E.Gobai, I.M.Andersonei, G.Žibalam par emocionālajiem priekšnesumiem.  Kā jau tas ierasts apsveikuma runu teica šīs dienas direktors E.Kļuss. 11.klase nodemonstrēja izcilu komandas darbu, sagatavojot skolotājiem pārbaudījumus komandās (par to īpaši priecīga bija klases audzinātāja I.Saklaure). Par visu bija padomāts – komandu dalīšanās, dažādi uzdevumi, bet  visaizrautīgāk skolotāji pildīja viktorīnu planšetē. Noslēgumā ziedi un pašu cepti kēksiņi.

I. Soma izsakās koncentrēti: “ Patika, ka klases bija sadalījušas pienākumus – sagaidīšana, koncerts, viktorīna. Īsi, bet pārdomātas aktivitātes. Iesaistījās gandrīz visi skolēni – pa vienam teikumam, bet pateica. Ļoti ļoti patika.”

Nobeigumā direktores p.i. I.Kupčas pārdomas: “Mana Skolotāju diena – šogad citādāka – biju BEZ savas audzināmās klases. Jocīgā laikā, jocīgi notikumi 🙂

Skumjas tiek ātri aizdzītas, jo šobrīd skolā mācās citas “manas klases” jeb mani mazie sākumskolēni, kas izauguši līdz spurainajam pusaudžu vecumam un skaistajam jauniešu posmam. 

Kā viņu “skolas mamma”, saku mīļu un saldu PALDIES 7.a klases skolēniem un saviem 11. klases jauniešiem.

Katru gadu šī diena nebeidz pārsteigt! Prieks un lepnums par radošo jaunatni, cik daudz dažādu aktivitāšu viņi spēj sagādāt saviem skolotājiem. 

Lai mums izdodas kopā pārvarēt visus šķēršļus, tie mūs padara tikai stiprākus!”

Paldies visiem, kas organizēja šo neaizmirstami karalisko dienu – “Skolotāju diena 2021” skolas 100gades ietvaros!”

Atbildēt