Resursi karjeras izglītībai

Karjeras informācijas resursi
PROFESIJAS

nva.gov.lv profesiju apraksta katalogs

profesijupasaule.lv iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē

prakse.lv profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju

lm.gov.lv piedāvā profesiju klasifikatoru – sistematizētu profesiju (arodu,
amatu, specialitāšu) sarakstu

NFORMATĪVIE MATERIĀLI KARJERAS IZVĒLĒ

viaa.gov.lv “Karjeras ziņas” ikgadējie izdevumi elektroniskā formātā

KARJERAS IZVĒLES TESTI

niid.lv piedāvā  dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un
karjeras ceļa virzienu

nva.gov.lv piedāvā divus interešu izpētes testus
prakse.lv testi par vēlamo darba vidi, lēmumu pieņemšanu, studiju izvēli

cv.lv iespējams aizpildīt trīs dažādus virtuālos testus – Atbilstošākā amata
tests, Virtuālā darba intervija un Pārdošanas efektivitātes tests

rvt.lv piedāvā testus, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un
dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi

alberta-koledza.lv piedāvā testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un
savu personību, lai precīzāk un pārdomātāk ļauj izvēlēties turpmāko izglītību
un karjeru

STUDIJAS LATVIJĀ

nva.gov.lv informē par izglītības iestādēm gan alfabēta secībā, gan pēc
interešu jomām un reģioniem
· prakse.lv piedāvā 1971 mācību iestādes
· aiknc.lv Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs”
(AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu
· lu.lv Latvijas Universitātes piedāvātās iespējas gan formālajā izglītībā, gan
tālākizglītībā

Atbildēt