SILTO DŽEMPERU DIENA: REZUMĒJUMS

9.februārī šogad bija Ekoskolu akcija “Silto džemperu diena”. Skolā gan varēja sastapt tikai tehniskos darbiniekus un skolotājas, kuras tiešām bija džemperos vai lakatos. Skolēni atradās mājās, bet tā kā šī ziema, pēc Toma Briča teiktā, ir aukstākā pēdējo 5 gadu laikā, tad džemperi ir arī skolēniem un viņu vecākiem mājās.

Kā tad ar siltuma patēriņu skolā? Siltuma padeve ir noregulēta automātiski. Tā kā skolā nav skolēnu, tad telpu temperatūra ir 19 °C. ja kļūst siltāks vai aukstāks, tad automātiski mainās siltuma padeve.

Taču esam ietaupījuši arī elektrību. 2020.gada janvārī patērējām 9141 kilovatstundas, bet 2021. gada janvārī 5084,12 kilovatstundas. 2019.gada decembrī patērēja 9141, bet 2020.gada decembrī, kad mācījās tikai sākumskola – 6702,35 kilovatstundas.

Ietaupīti arī ūdens resursi – 2020.gada janvārī iztērēti 202 m3, bet 2021.gada janvārī 105 m3.

Šie skaitļi liek mums aizdomāties, ka mēs patērējam daudz resursu – siltumu, ūdeni, elektrību.

Atgriežoties skolā, padomāsim par to, lai klasē starpbrīdī izslēgtu apgaismojuma spuldzes, neatstātu tekošu ūdens krānu, pareizi vēdināsim telpas, lai būtu gan svaigs gaiss, gan siltums.

Laimdota Pelše

Ekoskolas koordinatore

Atbildēt