Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa uzruna jaunajā mācību gadā

Mīļie bērni un vecāki!

Ir atkal viena no skaistākajām gada dienām – Zinību diena! Nekas nav mūžīgs, un arī vasara tuvojas rudenim. Un droši vien sirds dziļumos mēs katrs gaidām septembri, lai atkal tiktos ar klasesbiedriem, draugiem un savu skolu.

Liels prieks šogad ir par 43 pirmklasniekiem un 27 10.klases skolēniem, kuriem šis gads ir tāds pats izaicinājums kā pirmklasniekiem, jo viņi izvēlējušies Salacgrīvas vidusskolu par savu skolu.

Darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarīto un skolas rezultātu izvērtēšanu. Tāpēc saku paldies absolventiem par viņu darba kvalitāti, jo mēs priecājamies kopā ar viņiem par labi nokārtotajiem centralizētiem eksāmeniem  un vēlu viņiem gribasspēku un atbildības sajūtu studijās vai darbā, pie reizes aicinot 12.klašu audzēkņus pārdomāt un izvērtēt jau tagad savus nākotnes ceļus, kuri  šķietami ir tik daudz, bet īstenībā nemaz nav tik viegli atrast katram savu īsto vietu.

Liels prieks un lepnums ir par mūsu skolas 12.klases skolēna Mārtiņa Vaivada sasniegumiem šovasar Pasaules bioloģijas olimpiādē Singapūrā, iegūstot bronzas medaļu, kuras iegūšana nebūtu iespējama bez zinošās un atraktīvās skolotājas Laimdotas Pelšes sniegtajām zināšanām.

Jaunais 2012./13. mācību gads un turpmākie nāk ar IZM reformām. Mērķi Izglītības Ministram R.Ķīlim ir daudzsološi, un, ja tiešām tiks veikts pārdomāts darbs to īstenošanā, izglītošanās process kļūs interesantāks un radošāks.

Bet, kamēr Ministrijā darba grupas strādā pie reformām, mēs, kā vien paši protam, turpinām mūsdienīgot un modernizēt mūsu kopējo darbu skolā. To, protams, varam panākt ar Salacgrīvas pašvaldības atbalstu.

Pateicos sponsoriem- veikalam „Acteks” par grīdas krāsām klašu kabinetos un SIA „Medagas” par saremontētajām skolas mēbelēm.

Es vēlos uzsvērt, ka mēs cenšamies radīt visus apstākļus, lai mums kopā strādāt būtu labi un produktīvi, es vēlētos, lai Jūs katrs būtu gandarīts par savu paveikto darbu, lai ar jūsu darbu varētu lepoties ģimene, skola, pašvaldība.

Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi kā līdz šim! Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Direktors: Eduards Ādmīdiņš