Klašu audzinātāju vēlējumi klasēm, uzsākot jauno mācību gadu.

2012./2013.m.g. Zinību dienas uzrunas.

 

1.a. klase. Klases audzinātāja Edīte Liedeskalniņa

 

No saules mācies – izlasīt,

no saules mācies – izrakstīt,

no saules mācies – nemācīt,

no saules  mācies – -izdarīt,

no saules mācies – putnus celt,

no saules mācies – ziedus vērt,

no saules mācies – (  nakts kad kvēl)

jau rīta stundu paredzēt.

No saules mācies – visiem tikt,

no saules mācies visu ieraudzīt,

no saules mācies teikt labrīt,

ar visām naktīm galā tikt.

 

!. 1.a klasei vislabākie novēlējumi    uzsākot skolas gaitas!

1.b klase. Klases audzinātāja Vineta Dance

 

Mēs esam ņipri pirmklasnieki
Un šodien mums ir lieli prieki,
Jo mamma, tētis mīļi smaida
Un pirmā skolotāja gaida.

Esmu sagaidījusi 20 savus mazos, jaunos skolēnus-6 zēnus un 14 meitenes. Šodien roku rokā uzsākam savas skolas gaitas. Vēlos, lai tā mēs arī kopā ietu, ne tikai svētku dienā, bet arī, varbūt ne tik vieglajās, darba dienās, kad mums ļoti būs nepieciešams gan skolotāju, gan vecāku un draugu atbalsts.

2.a klase. Klases audzinātāja Iveta Kupča

            Klasē mācās 7 jaukas meitenes un 8 stalti zēniJ

Klases kolektīvs ir aktīvs un draudzīgs. Gandrīz visa klase dejo tautiskās dejas. Tie, kas nedejo, tie sporto un tie, kas dejo arī sporto.

Pirmajā mācību gadā klase piedalījās akcijā „Šķiro pakas!” Savāca 855 pakas, no tām 275 pakas savāca Kārlis RubenisJ Paldies vecākiem! Mācību gadu nobeidzot klase apmeklēja Līgatnes papīrfabriku, lai savām acīm redzētu, kur tad paliek savāktās pakas un kā tiek ražots papīrs!

Aktīvi un ar prieku iesaistījāmies visos skolas pasākumos. Īpašs pasākums pirmklasniekiem bija „100 dienas skolā”, gandrīz kā deputāti atskaitījāmies, ko esam iemācījušies šajā laikā.

Starpbrīžus arī parasti izmantojām lietderīgi – lecām ar lecamauklu (tagad to prot visi 2.a klases skolēni, arī skolotāja), spēlējām dambreti u.c. galda spēles.

         Klases skolēniem piemīt interesanta humora izjūta, JA KĀDS MEKLĒ SKOLOTĀJU UN VIŅAS NAV KLASĒ, TAD SKOLĒNI PRATA PAJOKOT UN TEIKT, KA SKOLOTĀJA IELIKTA SKAPĪ J

Paldies 2.a klases vecākiem par labo sadarbību, aktivitāti un atbalstu pirmajā mācību gadāJ

           TIKPAT INERESANTU UN NOTIKUMIEM BAGĀTU VĒLU MUMS VISIEM ARĪ ŠO JAUNO MĀCĪBU GADUJ

2.b klase.  Klases audzinātāja Indāra Ceika

Klasē mācās 14 skolēni – 7 jaukas, aktīvas, ar idejām radošas meitenes un 7 atraktīvi, sportiski, mazliet nebēdnīgi puiši. Pēc 1. klasē kopā pavadītā laika, mēs secinājām, ka kopā darbojoties mēs  spējam paveikt daudz.. To pierāda piedalīšanās dažādos konkursos. Piedalījāmies akcijā “Šķiro pakas”, kurā iesaistījāmies ne tikai mēs paši, bet arī vecāki, kaimiņi,radi, draugi un paziņas. Kopā savācām 27 kg, t.i., 1000 tetra pakas. Apmeklējām Līgatnes papīrfabriku, lai redzētu kā pārstrādā šīs pakas, iegūstot jaunu papīru. Ne tikai vācām pakas, bet arī veidojām radošus darbus konkursiem “Balticovo” un “Zaļā Vidzeme”. Jaunajā mācību gadā skolotāja novēl veiksmi, izturību mācību procesā.

 

3.a  klase. Klases audzinātāja Lolita Valaņina

Klasē 10 meitenes un 11 zēni.

Iepriekšējais mācību gads pagājis ne tikai apgūstot jaunas zināšanas, bet piedaloties dažādos konkursos. Kopīgi tika rakstīta Ziemassvētku pasaku grāmata radio konkursam, no kuras Ziemassvētku rītā Latvijas radio varēja dzirdēt Diānas Zmičerevskas skaisto pasaku. Jau otro gadu klase ieguva Mammasdabas Meistarklases titulu un Meistaru diplomu Izglītības programmā „Izzini mežu”. Tika stādīts mežs, izlikti putnu būri, baroti dzīvnieki un veiktas citas aktivitātes saistītas ar dabu. Netiek aizmirsti arī „Brīzes” vecie ļaudis, kuri tika apdāvināti ar pašu ceptām, izrotātām piparkūkām Ziemassvētkos un skaistiem apsveikumiem un  krāsotām olām Lieldienās. Ir braukts ekskursijās, skolēni ir atsaucīgi Salacgrīvas muzeja apmeklētāji. Labo darbu saraksts ir pagarš. Ikviens  padarīts darbs dod gandarījumu. Liels paldies vecākiem par atbalstu!

Klases audzinātāja saviem audzēkņiem  novēl  nenogurstošu zinātkāri un draudzīgas savstarpējās attiecības, bet vecākiem arī turpmāk būt ieinteresētiem savu bērnu skolas gaitās, viņu panākumos, izprast neveiksmju cēloņus, ja tādas ikdienā gadās.

 

3. b klase. Klases audzinātāja Viktorija Brīnuma

 

3.b klase – gudri, aizrautīgi un draiskulīgi skolēni gan mācību darbā, gan citās aktivitātēs. Tās ir 7 meitenes un 15 zēni, jo šogad klases kolektīvā iekļausies 2 jauni skolēni. Bērni ir ļoti darbīgi, jo piedalās vizuālās mākslas, kokapstrādes, kora, folkloras, dejošanas un sporta pulciņos. Mācās arī mākslas un mūzikas skolās. Viņiem patīk braukt ekskursijās un doties pārgājienos, rīkot klases ballītes, kā arī apmeklēt pasākumus pilsētā. Lai veicas 3. klasē!

 


4.a klase. Klases audzinātāja Baiba Runce

mācās 12 meitenes un 10 zēni .Skolēni ,ne tikai čakli mācās,bet labprāt brauc ekskursijās,spēlē teātri,piedalās dažādos konkursos.Klases audzinātāja saviem skolēniem novēl -lai jums veiksme pasniedz roku,prieks,lai vienmēr durvis ver ,lai jums gaišus saules starus katra  jauna diena sniedz !

 

4. b klase. Klases audzinātāja Ligita Ķūrena
Klasē esam 22 skolēni.Lepojamies ar labajām sekmēm – 3. klasi labi un teicami pabeidza 13 skolēni.Mūsu klasē mācās Sandis Vosekalns kas iepriekšējā gadā piedalījās gan rajona, gan Vidzemes reģiona matemātikas olimpiādē. Reģionā 50 skolēnu konkurencē Sandis ieguva 2. vietu. Mums ļoti patīk sportot, dejot, dziedāt un zīmēt. Aktīvākie ārpusstundu nodarbībās ir Rihards Bendrāts, Sandis Vosekalns, Gvido Paegle, Toms Laubmanis, Kristers Kotāns, Linda Priekule, Ilzīte Baumane un citi. Lai Veiksme mūs nepamet arī šajā mācību gadā!

 

5.a klase. Klases audzinātāja Rita Kariņa

5.a.klasē mācās 20 skolēni: 7 meitenes un 13 zēni. ļoti kustīga, aktīva un sportiska klase. Gan meitenēm, gan zēniem patīk dejot, piedalīties dažnedažādos ārpusstundu pasākumos. Mamma-daba ietvaros skolēni stādīja kokus, Augļu un dārzeņu nedēļā gatavoja salātus. Skolēniem ļoti patikuši klases audzinātājas Edītes rīkotie klases konkursi,  pastaigas uz jūru, pa mežu, pārgājieni. Un brauciens ar riteņiem!
Ceru, ka šis mācību gads būs tikpat radošs un bagāts ar dažādām aktivitātēm!
5.b klase. Klases audzinātāja Sandra Bērziņa

5.b mēs šogad esam,
Lepni sevi priekšā nesam.
Deviņas mēs dāmiņas,
Esam visas rāmiņas.
Čaļi četrpadsmit aši,

Aizstāv klases godu braši.
Piedalamies konkursos,
Jo ne par velti mācamies.
Visi aktīvi mēs esam,
Desmitniekus mājās nesam.

 

 6.A klase. Klases audzinātāja Iveta Rozenberga

 

Klasē mācās 19 skolēni.11 meitenes un 8 zēni.Radoši,sportiski,muzikāli,talantīgi,aktīvi un jautri  bērni.Jaunajā mācību gadā Jums novēlu-neaizmirstiet darīt neiespējamo,lai sasniegtu iespējamo…..

 

6.b klase.Klases audzinātāja Līga Tauriņa

 

Klasē mācās 20 skolēni, kur ir 9 draiski, sportiski, muzikāli zēni un 11 skaistas, priecīgas, zinošas meitenes.

Skolotāja novēl:

Lai Jums katra skolas diena

Vienmēr īpaša un viena.

Lai Jums prātā jaunas domas

Un ik rītu laba oma.

Lai Jums skolā labi iet,

Desmitnieki somā lien.

Zināšanas galvā lec,

Slinkumu gan projām dzeniet!

 


 7.a klase. Klases audzinātāja Lolita Valaņina

 

Ar saviem audzēkņiem jau septīto gadu kopā ir audzinātāja Lolita Valaņina.

Klasē 12 meitenes un 9 zēni. Katrs ar savu raksturu, ar kādu paslēptu nerātnu velniņu azotē. Bet, kad nepieciešams, visi spēj saņemties un veikt daudz labu darbu.

Klasē ir gan skolēni, kuri mācās ļoti labi, gan dejotāji, gan sportisti, gan labi dziedātāji, gan vienkārši sirsnīgi, atsaucīgi labestīgi skolēni.

Klases kolektīvs jau vairākus gadus pēc kārtas piedalās Mammadaba Vides izglītības programmā „Izzini mežu” un vienmēr ieguvusi Meistarklases titulu un Meistaru diplomu. Tas visa mācību gada laikā prasa arī lielu pacietību un darbu. Labprāt jau vairākus gadus apmeklējam arī pansionāta „Brīze” vecos ļaudis, lai priecētu viņus ar dāvaniņām un priekšnesumiem. Skolotāja lepojas ar klases meitenēm, kuras divus gadus organizēja un vadīja pasākumu „Pirmklasnieku 100 dienas skolā”. Kopā strādājam, kopā labprāt atpūšamies, braucot ekskursijās, ejot pārgājienos, spēlējot boulingu, arī vienkārši tāpat, cepot pankūkas un dzerot tēju.

Skolotāja saka lielu paldies klases skolēnu vecākiem par sadarbību, bet saviem audzēkņiem vēl interesi par vēl neapgūto, neatlaidību, savstarpējo cieņu un sapratni, nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem, kad kādam nepieciešams atbalsts, kāds uzmundrinošs vārds, padoms.

7.b klase. Klases audzinātāja Laila Rozenberga

 

Klasē 11jautras meitenes un 8aktīvi zēni, kam patīk sportot, dziedāt un spēlēt, zīmēt, piedalīties konkursos- piemēram “Zvaigžņu klase”, “ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTĀ”,organizēt atraktīvus un reizēm arī nopietnus klases pasākumus un kādam nopietnāk pamācīties. Neattaisnotu iemeslu pēc skola netiek kavēta.
Kā bijis, tā nebūs nekad…Dzīvē vienmēr gadās kaut ko iegūt un kaut ko zaudēt.Priecājieties, ja esat uzvarējuši un nenožēlojiet zaudēto!
Vēlu Jums jaunas idejas, skata skaidrību, dzirdes asumu, tiekšanos pēc jauniem atklājumiem.

8. a klase. Klases audzinātājs Guntars Ūdris

Šodien  skolā atgriezusies arī 8.A klase- vēl aizvien nav rimis mūsu sportiskais gars, vēlme izcelties ne tikai zināšanu jomā, mums patīk pargājieni, ekskursijas,  disenes  un tusiņi, nav zudis arī bērnišķīgums
Klase, kuru atcerēsies .

8.b klase. Klases audzinātāja Anda Užāne


Klasē šogad būsim 20 –  10 meitenes un 10 zēni. Domāsim arī par diviem, kas šobrīd mācās Anglijā. Laikam jau pagājušajā mācību gadā esat sapratuši, ka skolā galvenais ir labi mācīties, un 7. klasi pabeidzāt veiksmīgi. Lielus kalnus gan gāzuši neesam, bet varam lepoties ar Solveigas, Keitas, Betijas un Kārļa sasniegumiem mācībās un sportā. Klases kolektīvs kļuvis draudzīgāks un saprotošāks attieksmē pret citādo. Ļoti vēlētos lielāku aktivitāti klases un skolas sabiedriskajā dzīvē un parādīt savus talantus un spējas! Kopīgi mums tas izdosies!

 

9.a klase. Klases audzinātāja Ināra Biseniece

 

Šis būs īpašs gads, jo nu jau esam 9-tie.Lai pagājušā gada labākie darbi iedvesmo mūs jauniem panākumiem! Mums kopā bija interesanti gan ekskursijā uz Liepāju,gan pārgājienā uz Veczemju klintīm,gan Trīs tiltu skrējienā, kad par mums fanoja vecāki, kuri arī šogad ir laipni aicināti gan skriet, gan fanot, gan piknikot.Mūs saliedēja tradicionālā Ziemassvētku balle kopā ar vecākiem, mūs gandarīja talkas un labdarības kocerts Brīzē, mūs iedvesmoja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem Ainažos, mūs pārsteidza lietainā orientēšanās pa Salacgrīvu un vēl daudzas citas interesantas lietas, ko darījām kopā! Un visam pa vidu- sekmīgs mācību gads! Paldies visiem, kas piedalījās un bija aktīvi! Lai radošs jaunais mācību gads un veiksme eksāmenos! Paldies mūsu mīļajiem vecākiem un skolotājiem!

 

 

9. b klase. Klases audzinātāja Ruta Valeniece

 

Esam klasē 22 skolēni, kuri visi ir apņēmības pilni šā  mācību gada beigās saņemt apliecību par pamatizglītību.

Pagājušajā mācību gadā devāmies trīs mācību ekskursijās , kas paplašināja mūsu redzesloku un saliedēja klases kolektīvu, jo mums kā nekā  piebiedrojās 6 jauni klases biedri.

Aktīvi atbalstījām visus skolas pasākumus. Iesaistījāmies konkursā  „ Tu vari labāk ”, Igaunijas – Latvijas TU projektā  Sumo mini robot , kur apguvām prasmes izgatavot un programmēt robotus, kā arī 5 skolēni pārstāvēja skolu starptautiskās sacensībās Rīgā. Īpašs paldies par atbalstu Andra ģimenei.

15 skolēni iesaistījās sporta un bērnu atpūtas laukuma un pludmales labiekārtošanā Krasta ielā.

Īpašs prieks par jauniešiem, kuri mācās sevi izpaust un pilnveidot gan mācībās ,  gan sportā, gan mūzikā un dejā, kā arī citās jomās.

Paldies skolēnu vecākiem par uzticēšanos , izpratni, sadarbību un atbalstu.

Ceram ar labi padarīta darba izjūtām sagaidīt izlaiduma balli.

 

10. klase. Klases audzinātāja R.Ziemele

 

Novēlējums klasei

Klasē 27 skolēni . 15 meitenes un 12 zēni.

Daba Jūs visus apveltījusi ar kolosālām fiziskajām un garīgajām spējām. Iemācieties tās izmantot. Esat pilni apņēmības tā pa īstam sākt cīņu par saviem sapņiem ,meklēt dzīvē mērķi , to atrast un nekad nepadoties.

Domāju, ka būsiet saliedēts ,atjautīgs , radošs un traku ideju pārpilns kolektīvs, jo patiesībā Jūs tikai no ārpuses esat adataini kastaņi-durstīgi un zaļi. Ja izdodas jūs nolobīt ,var ieraudzīt Jūsu mīksto kodolu ar BALTU SERDI.

 

11. klase. Klases audzinātāja Ināra Ādmīdiņa

 

Beidzot 9. klasi es teicu: skola ir ziedoša pļava, un jūs  šīs pļavas  krāšņākie ziedi. Bet manā pļavā  10. klasi uzsākot ziedēja vairs tikai 15 mani dārgie ziedi. Šogad mana pļava  ir sakuplojusi .  Pavisam negaidot  es tajā  ieraudzīju 12  no jauna uzziedējušus brīnumus  . Un nu,  manā pļavā , tāpat kā agrāk zied 27 puķu meitiņas un zēni. .

 

 

 

 

 

12.a. klase. Klases audzinātājs Mārcis Majors

Divpadsmitā „a „- mums viss ir kārtībā!


 

 

12. b klase. Klases audzinātāja Inta Balode

Ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
un ar mums tāpat
ar katru gada gredzenu ciešāk
paši sev pieejam klāt
uzticoties savai dvēselei
kā mātei
ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
asteres zvaigžņotām acīm
ar katru gadu gredzenu vārdi
skrien pasauli
siltāku sacīt
Lai šis gadu gredzens, kas kaļams mums kopā, būtu tāds, kas katru no jums veidotu par personību, kas mācību gada beigās zinātu, ko vēlētos savā dzīvē turpmāk piepildīt un sasniegt, un lai ar saviem vārdiem un rīcību pasauli darītu tikai labāku!