Salacgrīvas vidusskolai 100

2022.gada 13.augustā tiks atzīmēta Salacgrīvas vidusskolas 100gades jubileja.

Gaidīsim ciemos skolas absolventus, bijušos un esošos darbiniekus, sadarbības partnerus un atbalstītājus!

Atbildēt