9.klašu skolēnu izlaidums

“Sāc no turienes, kur tu esi, izmanto to, kas tev ir, un izdari visu, ko vari izdarīt!”

Laiks nav veltīgi izšķērdēts, jo papildus mācībām pamatskolā, 9.klašu skolēni ir mācījušies arī profesionālās ievirzes skolās, nodarbojušies dažādās aktivitātēs ārpus mācībām un apmeklējuši interešu izglītības pulciņus.

Limbažu novada sporta skolu šogad absolvēja ALĪNA APELE, MARTA KOCIŅA, MONTA RUNCE un MĀRCIS TOMSONS. bet pagājušā mācību gadā – RALFS BERGMANIS, MIKUS NIKS GRIGORJEVS, SANDRIS KALNIŅŠ, MAKSIS OBUHOVSKIS UN RŪDOLFS TREIJS.

RALFS BERGMANIS piedalījies basketbola spēlēs un vieglatlētikas sacensībās Latvijas mērogā, skolas mērogā augstlēkšanas sacensībās ieguvis šogad 1. vietu. MIKUS NIKS GRIGORJEVS ir jaunatnes basketbola līgas dalībnieks un tiesnesis. Piedalījies Rīgā Ghetto Games turnīros. Piedalījies Salacgrīvas novada sacensībās gan basketbolā, gan futbolā. Negaidīta uzvara futbola spēlē šajā gadā – 3.vieta starp jaunā novada skolu komandām. Mūsu skolas komandā startēja absolventi – Mikus Niks Grigorjevs, Rūdis Vasiļjevs un Maksis Obuhovskis.

Basketbolistu komanda, kuras sastāvā ir Mikus Niks Grigorjevs, Sandris Kalniņš, Ralfs Bergmanis, Somijā izcīnījuši 2. vietu.

RALFS BERGMANIS, MIKUS NIKS GRIGORJEVS, MAKSIS OBUHOVSKIS, MARKUSS ZVEJNIEKS UN RŪDOLFS TREIJS šogad pirmo reizi startēja skolas gaidītākajā pasākumā “Absolventu mači” skolas basketbola komandā un godam aizstāvēja skolas godu (rezultāta starpība tikai 3 punkti), šie zēni regulāri piedalās Krastu mačos, aizstāvot katrs savu krastu.

MONTU RUNCI varam sastapt skrienot 60m un 200m. LAUMA MOČĀNE, KRISTAPS RALFS VANKA UN MĀRCIS TOMSONS ir ūdens pavēlnieki, šķeļ viļņus airējot, regulāri iegūstot godalgotas vietas.

ESTERE KRISTĪNE GRIGORJEVA un LIENE PRIEKULE trenējās skolas basketbola pulciņā, kopā ar komandu izcīnīta 1. vieta starpnovadu spēlē. Arī VALTERAM MIEZIM patīk basketbols. MARTA KOCIŅA startējusi Latvijas čempionātā šķēpa mešanas disciplīnā, iegūstot 2. vietu.

Salacgrīvā ir pieejams arī cita veida sports, ja patīk dzīvnieki, īpaši zirgi, tad var nodarboties ar jāšanas sportu –  AMANDA BAUMANE, PATRĪCIJA BELASIKA UN GRĒTA SALMANE nebaidās no rikšotājiem. Amandas hobijs ir arī teniss. Grēta nodarbojas arī ar pajūgu braukšanu, ieguvusi sešas pirmās vietas jāšanas sportā. 2019. g. 1. vieta Latvijas Jātnieku Federācijas gada balva bērnu kategorijā.

TIK sportiski ir mūsu jaunieši!

Salacgrīvas mākslas skolu absolvējušas KRISTIJA KRĒGERE un PATRĪCIJA BELASIKA, bet mūzikas skoluLIENE DAMSONE, LIENE MUCIŅA, LINDA POPOVA, MARKUSS ZVEJNIEKS, RŪDOLFS TREIJS, ARTŪRS REBĀNS UN LĪGA ANNA MAURĪTE. LĪGA piedalījusies dažādos konkursos, divas reizes pūšamo instrumentu valsts konkursā, ieguvusi 2.vietu, Ulbrokas pūšamo instrumentu konkursā – 1.vieta.

Areta Līva Krūmiņa, Liene Muciņa, Linda Popova, Nikola Ozoliņa, Liene Priekule, Artūrs Rebāns, Kristaps Ralfs Vanka, Maksis Obuhovskis, Ingars Ignatovs, Valters Miezis un Markuss Zvejnieks  (vesels deju kolektīvs) dejojuši un dejo latviešu tautu dejas, kas ir skolas apmeklētākais pulciņš. Areta Līva to dara jau no 3 gadu vecuma. Divas reizes piedalījusies un uzvarējusi konkursā “Kas ir miers”, balvā saņēmusi piedalīšanos starptautiskā nometnē Austrijā. Patīk māksla un mūzika, jo savulaik apmeklētas abas skolas.

Skolēnu ministrijā darbojās Grēta Salmane (Grēta ir erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” dalībniece), Liene Damsone, Liene Priekule, Lauma Močāne un Ingars Ignatovs. Ingars pārstāv skolēnu intereses Skolas padomē, ir bijis vairāku pasākumu vadītājs, organizators, nu jau arī Podcasta vadītājs – drīzumā intervēšot pat Andri Buli, ir Jauniešu domes attiecību un sadarbību jautājumu speciālists.

Mūsu skola darbojas Ekoskolu programmā. Ekopadomē strādāja Amanda Baumane, Liene Damsone, Madara Upīte, Lauma Močāne, Liene Priekule. Liene bija aktīva dalībniece sadarbības projektā  “Change Makers”, kura mērķis ir mācīties radīt ilgtspējīgu, videi draudzīgu biznesa ideju, sadarbojoties ar citām ziemeļvalstīm – Latvijai, Igaunijai, Somijai, Ālandu salām un Zviedrijai. 

Loreta Anna Lielkalne ik gadus piedalās lasīšanas stafetē, kuru organizē apgāds “Zvaigzne ABC”.

Emīls Ozoliņš un Sandijs Liepiņš ir bijuši aktīvi pulciņa “Karamele” apmeklētāji, kurā pilnveidojuši savas prasmes un iemaņas kulinārijas meistartrikos.

DĀVIS BIRZGALIS visus skolas gadus ir darbojies kokapstrādes pulciņā.

Dāvis ir piedalījies Baltijas jūras projektā “Ķērpji apkārt Baltijas jūrai”. Projektā piedalījās visas valstis, kuras atrodas pie Baltijas jūras. Projektā vajadzēja sameklēt, nofotografēt un piefiksēt ķērpjus. Tika atrastas 46 sugas, tika veikti 368 novērojumi. Kopvērtējumā iegūta 1. vieta. Piedaloties projektā par ūdeni tika izveidots video “Randu pļavas”. Filmiņa tika atzīta par vienu no labākajām (mēs to  varējām vērot facebook vietnē). Projektā “Pirmie pavasara vēstneši” vajadzēja atrast konkrētus augus, kukaiņus, rāpuļus un putnus. Dāvim tas izdevās, jo atrasti un piefiksēti pilnīgi visi vajadzīgie.

2021. gada vasarā piedalījies projektā “Dzīva augsne”, kurā tika veikta augsnes un zālāju izpēte. Liels atbalsts un  labs padomdevējs bija skolotāja Laimdota Pelše.

2021. gada rudenī laikrakstā “Auseklis” bija raksts par Dāvja dabas pētījumiem, taču ziemā par Dāvja pētījumiem bija sižets ReTV raidījumā “Veiksmes formula”.

Šī gada pavasarī Dāvis piedalījās 3 mēnešus ilgā Baltijas jūras projektā “Pavasara vēstneši Baltijas jūras reģionā”. Projektā novēroja un piefiksēja 333 sugas, veicot 897 novērojumus. Kopvērtējumā ieņemta 1. vieta.

No marta Dāvis piedalās 3 mēnešu ilgā konkursā “Šodien laukos” un pirmā posma pirmā uzdevumā iegūta 3. vieta. Neatkarīgi no piedalīšanos projektos, DĀVIS gandrīz katru dienu veic un piefiksē dabas novērojumus saitē iNaturalist. Līdz šim viņš ir atradis apmēram 860 sugas, veicot apmēram 2500 novērojumus.

Tik vispusīgi ir mūsu absolventi!

Bet kur tad mācību darbs?

Arī tas ir veikts, lielākoties, godam, jo 9.klases skolēni ir startējuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās:

Panākumi II posma 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē Limbažu  novadā 9.b klases skolniecei LAUMAI MOČĀNEI, iegūta atzinība. Lauma piedalījās arī atklātajā matemātikas olimpiādē valsts mērogā. Lauma saņem atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm 2.semestrī, ja mēs izsniegtu liecības, kā 1. semestrī, tai klāt būtu sudraba apliecinājums un pateicības rakstu par dalību matemātikas olimpiādē.

Panākumi II posma 9.-12.klašu vēstures olimpiādē Limbažu novadā 9.a klases skolēnam DĀVIM BIRZGALIM, iegūta 3.vieta, Dāvis saņem pateicības rakstu.

ATZINĪBAS rakstu par labām un  teicamām sekmēm 2. semestrī un sudraba apliecinājumu saņem LĪGA ANNA MAURĪTE, paldies Līgai par dalību II posma 9.- 12. klašu krievu valodas olimpiādē.

 ATZINĪBAS rakstu par labām un  teicamām sekmēm 2. semestrī un sudraba apliecinājumu saņem LORETA ANNA LIELKALNE.

ATZINĪBAS rakstu par labām un  teicamām sekmēm 2. semestrī un sudraba apliecinājumu saņem LIENE PRIEKULE.

Pateicības rakstu par panākumiem sportā saņem – Mikus Niks Grigorjevs, Rūdis Vasiļjevs, Maksis Obuhovskis un Alīna Apele.

“NEGAIDI, KAD UZRADĪSIES IDEĀLAIS MIRKLIS, PADARI ŠO MIRKLI IDEĀLU”

Šis mirklis ir ideāls, lai Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pasniegtu konkursa “Labākais absolvents” laureātiem savu sapņu īstenošanai Limbažu novada domes naudas balvas.

Zelta aploksnīti un laba vēlējumus saņem:

LORETA ANNA LIELKALNE, LĪGA ANNA MAURĪTE un LAUMA MOČĀNE.

Esam gandarīti, ka varam katru gadu šim konkursam pieteikt vairākus savus skolēnus.

“Tas vienmēr šķiet neiespējami, kamēr tas nav izdarīts!”

PALDIES KLASES AUDZINĀTĀJĀM INGAI ČEKAĻINAI un LĪGAI SILIŅAI par darbu ar mūsu pusaudžiem.

Paldies absolventu vecākiem!

“Problēmas rada nevis laika, bet virziena trūkums. Mums visiem ir dotas 24 stundas diennaktī, bet kā nu katrs tās protam izmantot?”

9.a klases skolēni un klases audzinātāja Inga Čekaļina
9.b klases skolēni un klases audzinātāja Līga Siliņa

Lai mūsu absolventiem labs ceļš, kāpjot nākamajiem kalniem pāri!

Salacgrīvas vidusskolas darbinieki

Paldies par dalību mūsu izlaidumā Katrīnai Žibalai, Dāvim Borozdinam, Jānim Balodim, Edgaram Vijupam un Salacgrīvas kultūras centra darbiniekiem

Atbildēt