Salacgrīvas vidusskolā pasākums “Mēs lepojamies 2016”

Salacgrīvas vidusskolā pasākums “Mēs lepojamies 2016”

“Vislabākās un skaistākās lietas pasaulē nav iespējams redzēt vai tām pieskarties. Tās var tikai sajust ar sirdi…” Šie Helēnas Kelleres vārdi visprecīzāk raksturo vienu no šī gada iedvesmojošākajiem pasākumiem – “Mēs lepojamies 2016” Salacgrīvas vidusskolā, kurā skolas administrācija pateicās mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvējiem, viņu vecākiem un skolotājiem. Pasākuma īstenošanas idejas radīja un īstenoja divi fantastiski 10.klases skolēni – Katrīna Strautiņa un Ernests Horens Bisenieks, kuri parūpējās par to, lai ikviens šajos svētkos justos gaidīts. Paldies viņiem par visu!

Īpaša svētku noskaņa bija jūtama jau pie skolas aktu zāles durvīm, kur skolēnu vecāki saņēma rozes ziedu un iedvesmas pilnu citātu. Paldies Jums, mīļie vecāki, par brīnišķīgiem bērniem, kuri nes Salacgrīvas vārdu Latvijā un pasaulē!

Skolēni ir katras skolas iedvesmas avots, bet skolas sirds ir tās skolotāji. Tāpēc kā pirmie pateicības vārdus saņēma 27 Salacgrīvas vidusskolas pedagogi: Laimdota Pelše, Iveta Kupča, Guna Meiere, Rita Ziemele, Agnese Gromova-Ķūrena, Līga Tauriņa, Guntars Ūdris, Vineta Dance, Ingūna Ādmīdiņa, Silvija Tīte, Ināra Biseniece, Inta Soma, Rita Kariņa, Inta Noriņa, Ilona Antonova, Sabīne Medne, Indāra Ceika, Santa Čiževska, Baiba Runce, Laila Rozenberga, Liene Juraka, Iveta Rozenberga, Edīte Liedeskalniņa, Marija Paegle, Zenta Mennika, Anita Gīze un Lolita Jakabsone. Paldies Jums, skolotāji, par Jūsu pacietību un laiku, kuru veltījāt saviem skolēniem!

Un Salacgrīvas vidusskola tiešām var lepoties ar saviem skolēniem, kuri sevi pierādījuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības skatēs un konkursos. Apbalvojamo skolēnu šajā mācību gadā bija tik daudz, ka godalgoto vietu ieguvējiem sporta nozarē, šī gada rudenī, pēc sacensību sezonas noslēguma, tiks organizēts atsevišķs pasākums, lepojoties ar mūsu skolas sportistiem.

Šajos svētkos teicām paldies sekojošiem skolēniem: Nilam Balodim, Sandim Vosekalnam, Ilmāram Vīksnam, Nadīnai Ozoliņai-Mennikai, Diānai Tīrumniecei, Gunai Brendai Pogulei, Andrim Rozmiaņecam, Valteram Bitmanim, Ričardam Ieviņam, Laurim Liepiņam, Ralfam Vasilam, Linardam Emīlam Kupcim, Elīnai Runcei, Loretai Veidei, Keitai Irmejai, Lindai Priekulei, Diānai Zmičerevskai, Signei Zvejniecei, Kārlim Rubenim, Rolandam Zēģelim, Rinaldam Miksonam, Lienei Muciņai, Martai Uzkalnei, Beātei Matisonei, Annijai Pabrikai, Ernestam Horenam Biseniekam, Rūdolfam Treijam, Kristiānam Kacaram, Līgai Annai Maurītei, Madarai Upītei, Jasmīnai Annai Simsonei, Megijai Dacei Henkuzenai, Rihardam Lūsim, Kristai Muciņai, Annai Vinklerei, Dagnijai Kukai, Jasmīnai Altenburgai, Marikai Kalniņai, Montai Runcei, Lienei Damsonei, Līgai Ieviņai, Amandai Hofmanei, Sintijai Grīnvaldei, Martai Beatrisei Bisniecei, Kristeram Kotānam un Ancei Vanagai.

Gudrības simbols māla pūcītes veidā un īpaši atzinības vārdi tika veltīti 11.klases skolēnam Ričardam Kauliņam par augstajiem sasniegumiem Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu olimpiādēs, valsts 38. bioloģijas olimpiādē un valsts mēroga konkursā “Pazīsti savu organismu”.

Pateicības rakstus par augstajiem sasniegumiem konkursos un skatēs saņēma arī Salacgrīvas vidusskolas tautisko deju kolektīvi (vadītāja Anita Gīze) un folkloras kopa “Zēģelīte” (vadītāja Zenta Mennika). Salacgrīvas vidusskola lepojas ar Jums visiem!

Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai pasākums izdotos – pasākuma vadītājiem Katrīnai Strautiņai un Ernestam Horenam Biseniekam, fotogrāfei Karlīnai Karlsonei, aktīvajiem palīgiem Anetei Ozolai un Ritvaram Zvejniekam, dīdžejam Jānim Muciņam, dejotājiem – Kristai Muciņai un Laurim Liepiņam, māksliniekiem – Emīlijai Zaprauskai, Annijai Pabrikai, Reinim Maurītim, Salacgrīvas vidusskolas tautisko deju kolektīvam, skolotājām – Lolitai Valaņinai, Intai Ciršai, Ivetai Kupčai, Santai Čiževskai un Anitai Gīzei, saimniecības pārzinei Tatjanai Kondratjukai un skolas tehniskajam personālam.

Salacgrīvas vidusskolas direktora p.i.

Sanita Šlekone

DSC_0110 DSC_0133 DSC_0156 DSC_0170 DSC_0186 DSC_0207  DSC_0255 DSC_0260 DSC_0074 DSC_0115 DSC_0194 DSC_0027DSC_0213