Ieskandinot vasaru

Kā jau katrā mācību gada noslēgumā, arī šajā gadā, Salacgrīvas vidusskolas sākumskola ieskandināja vasaru.
Vasaru ieskandinājām kopā ar Ūsiņu (pavasara beigas un vasaras sākums), Līgām un Jāņiem, kuri, protams, vēl priekšā, taču tas netraucē skolas mazākajiem svinēt svētkus.
Svinējām tos pēc tautas tradīcijām – kurām ugunskuru, ziedojām ugunij, apsveicām Līgas un Jāņu, dziedājām tautasdziesmas. Katra klase bija sagatavojusi mazu stāstījumu, tradicionālo ēdienu receptes, ticējumus, tautasdziesmas, mīklas par Ūsiņu dienu un Vasaras Saulgriežiem.
Kad mīklas atminētas, mazliet jāizkustas. 4.a klase kopā ar klases audzinātāju Edīti Liedeskalniņu iemācīja visiem skolēniem jauku spēli – “Viens jautrs apkampiens”. Visapkārt skanēja smiekli un bija redzama liela jautrība, kas var būt labāks par samīļošanos!
Klāt pusdienas laiks, šajā dienā par godu saulītei, vārījām pantāgu (pantags, pentogs jeb olu kultenis) – tradicionāls Ūsiņa dienas ēdiens, kuru gatavojām uz atklātas uguns čuguna katlā. Ēdēju daudz, tādēļ čaklās saimnieces, skolotāja Vineta Dance un Lolita Valaņina, pantāgu gatavoja divos katlos.
Pēc pusdienām – spēles, rotaļas, jautrība dabā un “Paldies” vārdi folkoras pazinējai un tās aktivizētājai Salacgrīvas novadā – Zentiņai jeb Zentai Mennikai.
Paldies sākumskolas skolēniem par aktīvo darbošanos! Lai jauka vasara!
Paldies skolas pavāriem par sagādāto produkciju pantāgas gatavošanai!
Neviens pasākums nevar notikt bez klašu audzinātāju līdzdalības, tādēļ liels paldies skolotājām Indārai Ceikai, Dacei Kašai, Lolitai Valaņinai, Evijai Kosītei – Viļķinai, Baibi Runcei, Lienei Jurakai, Edītei Liedeskalniņai un Vinetai Dancei.

Salacgrīvas vidusskolas direktora p.i. vietniece audzināšanas jomā Iveta Kupča

20160527_100322

20160527_101006

20160527_102142IMG-20160527-WA000520160527_104606