Reading Circle 3

Salacgrīvas vidusskolas visas trīs 7. klases – 54 skolēni – piedalījās projektā “Reading Circle 3”.

Visa mācību gada laikā lasījām septiņas dažāda žanra grāmatas. Sākot ar klasiku, vēsturi, dzīvesstāstiem un beidzot ar izgudrojumiem. Grāmatu lasīšana tika iekļauta stundu tēmās. Katrs skolēns varēja pielāgot savu lasīšanas tempu, klases lasīšanas burtnīcā atzīmējot lappusi, līdz kurai attiecīgajā dienā ir ticis.

Lasot grāmatas, bija jāveic dažādi uzdevumi. Jāvērtē izlasītais, jāatbild uz jautājumiem, jāizsaka minējumi par tālāko notikumu norisi. Jāiztēlojas, ko tu darītu, ja būtu galvenā varoņa vietā.

Pie lasīšanas ir jāpierod. Lasīšana ir jāiekļauj ikdienā jebkurā vecumā. Lasīšana bagātina iztēli.

Angļu valodā tā māca pareizrakstību, teikuma uzbūvi, vārdu krājumu, gramatiku. Tā ir erudīcija, faktu un notikumu apgūšana. Tik daudz bonusu!

Paldies izdevniecībai Pearson un LATE” (angļu val. skolotāju asociācijai) par iespēju piedalīties šajā vērtīgajā projektā.

Kopā ar liecību skolēni saņēma atzinības sertifikātu par piedalīšanos – grāmatu lasīšanu.

Lasītās grāmatas: “The Client” (John Grisham), “Teacher Man” (Frank McCort), “Women in Business” (David Evans), “Inventions that Changed the World” (David Moule), “Oliver Twist” by Charles Dickens, “About a Boy” (Nick Hornby), “The Diary of a Young Girl” (Anne Frank).

Laura Ende

angļu valodas skolotāja

Atbildēt