12.klases skolēnu izlaidums

“Turies, turies, baltais ziediņ, … “, saka Guntars Račs, mēs arī to novēlam saviem lielajiem absolventiem – TURĒTIES UN IZTURĒT. Sakām viņiem paldies par labo sniegumu ikdienas mācību darbā, paldies par dalību un palīdzību dažādajos skolas pasākumos.

Šogad mums ir mazs 12.klases skolēnu skaits, saka, ka “laba daudz nevajag”, īstenībā – laba vajag daudz, bet šogad 10 labi skolēni:

DANIELA GRIGORJEVA, DANIELA RINGA, EGĪLS KĻUSS, LIZETE IEVIŅA, SANNIJA MEISIJA ĒRMANE, MATĪSS SEGLIŅŠ, KEITA IRMEJA, ANCE ANDERSONE, RIHARDS LŪSIS un AGNESE TALCE.

ATZINĪBAS RAKSTU par teicamām un izcilām sekmēm 2. semestrī saņēma DANIELA GRIGORJEVA, KEITA IRMEJA un EGĪLS KĻUSS.

Ja mūsu absolventi saņemtu liecības (kā 1.semestrī), tad tām klāt būtu sudraba apliecinājums par augstiem sasniegumiem mācībās un zelta apliecinājums par teicamām un izcilām sekmēm mācībās.

SUDRABA APLIECINĀJUMU saņēma DANIELA GRIGORJEVA UN KEITA IRMEJA.

ZELTA APLIECINĀJUMU saņēma EGĪLS KĻUSS.

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “Labākais absolvents” 200 eiro naudas balvu (katrs) savu sapņu īstenošanai saņēma KEITA IRMEJA un EGĪLS KĻUSS. Laba vēlējumus absolventiem vēlēja, balvas labākajiem absolventiem un izcilniekam šogad pasniedza Limbažu novada Izglītības pārvaldes speciāliste ANTRA PAEGLE. Paldies!

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau piekto gadu īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Priecājamies un lepojamies, ka varam šai balvai katru gadu izvirzīt kādu no saviem skolēniem. Šogad 500 eiro atbalstu izcilniekam saņēma KEITA IRMEJA.

Lai Jūsu vārdnīcā nekad nav tāda vārda kā ,,zaudēt’’.

72. izlaiduma absolventi, lai, kuģojot ar stabiliem noteikumiem nestabilos apstākļos, Jums  viss izdodas!

PALDIES klases audzinātājām LAIMDOTAI PELŠEI un INTAI CIRŠAI.

Egīls teica, ka klases audzinātāja darbs neesot nekāds darbs, tā tāda ATPŪTA vien esot:) Klases audzinātāja INTA CIRŠA saņem ATPŪTU par miljonu:)

PALDIES JŪSU VECĀKIEM, viņi var lepoties ar Jums!

“Turies, turies, maijpuķīte, šis ir tavu ziedu laiks” /G.Račs/

PALDIES Katrīnai Žibalai un Dāvim Borozdinam par muzikālo prieku, Popiņam par labo skanējumu, 11. klases skolēniem un klases audzinātājai Ilzei Saklaurei par vietas noformējumu un Salacgrīvas kultūras centra darbiniekiem par atsaucību!

Atbildēt