Putnu vērošanas dienā

Miljoniem gājputnu rudenī šķērso Eiropu, lai dotos uz ziemošanās vietām Āfrikā. BirdLife International, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas vides aizsardzības fonds aicināja būt par liecinieku putnu migrācijas burvībai 1. un 2. oktobrī Eiropas putnu vērošanas dienās. 20161002_103341
Ikvienam bija iespēja pievienoties vairāk nekā 30 bezmaksas pasākumiem dažādās Latvijas vietās. Arī Salacgrīvas novadā katru gadu ir iespēja kopā ar speciālistiem vērot migrējošos putnus, tos noteikt un uzskaitīt. 2.oktobrī, spītējot lietainajam svētdienas rītam, pie randu pļavām pulcējās lieli un mazi, lai dotos izzinošā ekskursijā kopā ar ekskursijas vadītāju Dagni Mukānu.
20161002_100437
Mērķis-vērot un uzskaitīt putnus. Ja ekskursijas sākumā likās, ka varēsim ieraudzīt maz putnu sugu nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, tad staigājot pa randu pļavām, uzmanīgi ieklausoties un vērojot, jau nepilnas stundas laikā varējām ieraudzīt vairāk kā 20 dažādu putnu sugu. Gan bērniem, gan pieaugušajiem prieks bija ieraudzīt lielos baltos gārņus. Uzkāpjot skatu tornī, tos varēja vērot ilgstoši, jo gārņi sevi izrādīja ilgu laiku pozējot putnu vērotājiem. Gaisā pacēlās arī tumšas krāsas zivju gārņi. Garām lidoja gulbju bari-ziemeļu gulbji. Pēc diezgan lielā vēja un viļņiem iepriekšējās dienās, svētdienas rītā jūras krastā bija pulcējušies pat vairāk kā tūkstotis citu putnu. Vērīgākie varēja ieraudzīt vismaz 7 zosis, kuras atpūtās niedrēs jūras krastā, garām palidoja pa kādai žagatai, pa kādam pīļu bariņam un citi putni, kuri tika noteikti ar binokļu palīdzību.
20161002_110429
Pie putnu vērošanas torņa visi varēja piedalīties izzinošās darbnīcās ar Intu Somu. Varējām gan uzzināt daudz jauna, gan pārbaudīt, ko jau zinām par putnu dzīvi, mājvietām, barošanos. Aizraujošākā laikam bija spēle par barošanās ķēdi. Dabā barošanas ķēdes savā starpā krustojas un veido barošanās tīklus, kuros barības ķēdēm vismaz viens posms ir kopīgs. Varējām pārliecināties, kas notiek, ja dabā tiek izmesti celofāna maisiņi un citi atkritumi. Pāris stundas pagāja nemanot. Neviens noteikti neuztraucās par lietu, bet novērtēja visu pozitīvo, ko katram deva šis svētdienas rīts, atrodoties dabā. Visi saņēma nelielas balviņas. Jauki, ka starp interesentiem šajās ekskursijās ir arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni, vārāk gan sākumskolēni, viņu ģimenes locekļi.
20161002_111248
20161002_113339
20161002_111612
Skolotāja Lolita Valaņina