Ekopadomes skolēnu aktīva tikšanās

EKO
3.oktobrī uz tikšanos sanāca skolas ekopadomes skolēnu aktīvs. Šoreiz kopā pulcējās ekopadomes prezidente, vietnieki, veselības un saimnieciskais sektors, ekoskolas stenda noformētāji. Dienas kārtībā bija dažādi jautājumi:
• Salacgrīvas vidusskolas Ekoskolas Vides kodekss
• Ekoskolas dēlis, tā noformējums
• Vides novērtējums
 Enerģijas audits (elektrības taupīšana skolas telpās)
 Atkritumi (šķirošana, papīriem kastes, skolēnu informēšana par plastmasas glāzīšu izmešanu tam paredzētajās vietās)
 Ūdens taupīšana (pie ūdens krāniem pielikt atgādnes par taupīšanu)
 Veselīgs dzīvesveids (sākumskolas skolēnu somu svēršana),izkustēšanās-flashmob
 Mācību materiāls par pārtiku (saistībā ar klimata pārmaiņām)
 Veselīga miega mēnesis (Kate Laima Majore)
 Veselīga pārtika (Sindija Puriņa)
 Skolas vide un apkārtne (ieteikumi), 3.a klases pētījums “Gaisa kvalitāte skolas apkārtnē”(pētot ķērpjus)
• Ieteikumi darba plānam
Ir uzrakstīts mūsu skolas Ekoskolas Vides kodekss, kuru Kate Laima Majore un Elīna Runce noformēs, lai tas piesaistītu lielāku uzmanību. Ļoti daudz sabiedrībā diskutē par skolēnu skolas somu smagumu. Tāpēc ekopadomes aktīvisti centīsies izpētīt situāciju mūsu skolā. Lai veiktu precīzāku skolas vides novērtējumu, ekopadome pievērsīs uzmanību, kā klasēs iespēju robežās šķiro atkritumus, kā taupa elektrību. Varbūt kāds var ieteikt, ko darīt ar tiem skolēniem, kuri nesaprot, kas ir kafijas automāts un kā ar to rīkoties, un ko darīt ar tiem, kuri vēl nav iemācījušies, kam domāta mazā piena paciņa “Rasēns”.
Paldies skolēniem, kuri atsaucās rudens ābolu un bumbieru akcijai “Ja Tev par daudz, nes uz klasi!”. Centīsimies visi kopā veidot mūsu skolas vidi pašiem un apkārtējiem vēl pievilcīgāku!
Skolotāja Lolita Valaņina