Projektu nedēļas aktivitātes 15.februārī

2019.gada 15.februāris – piektdiena – diena, kad skolēni pieslīpē paveikto, lai nākamajās klases stundās varētu prezentēt savus projekta darbus, lai arī skolasbiedri redzētu, kas padarīts šajā nedēļā. Un darīts ir ļoti daudz (novērojums no pieaugušajiem – “šajā projektu nedēļā skolā bija ļoti daudz skolēnu un liels prieks, ka vecāko klašu skolēni izrādīja tik lielu interesi un uzņēmās iniciatīvu par piedāvātajiem tematiem, kurus šonedēļ izstrādāja, izpētīja, novēroja, secināja.”)

  Vairāku klašu grupas izstrādāja projektu “Zaļā klase”

Salacgrīvas vidusskolas skolēnus no 2. – 6.klasei šodien priecēja fizikas un ķīmijas eksperimenti, kurus demonstrēja SIA “Laboratorium Science theater” , Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, kas tiek īstenots Salacgrīvas vidusskolā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi.

Ūdens – dažādos veidos.

Deg metāls.

Elektrība.

Sākumskolēni fizminūtēs demonstrēja prasmi – ko protu izdarīt ar “kendama”.

4.a klases meitenes dalījās iespaidos par “Ēnu dienu”, Jasmīna Anna Simsone un Ance Rubene “ēnoja”pilsētas bibliotēkas darbinieces, Emīlija Alise Dārziņa – JK “Fēnikss” vadītāju Lauru Tomsoni, Emīlija Goba un Estere Zvejniece iepazina klavierskolotājas darba dienu, “ēnoja” Ingu Gobu, bet Marta Baķe “ēnoja” mūzikas skolas direktori Katrīnu Borozdinu. Paldies “ēnas” devējiem.

12.klases skolniece Elīna Ozola piedalījās EKA Ēnu dienā.

6.a klases skolēnus ar savu profesiju iepazīstināja jūrnieks Intars Salmanis.


Arī skolēnu uzņēmums, paralēli projektu darbiem, paspēja radīt ko jaunu.

4.a klases skolēnu grupa vēl svētdien organizēs āra pasākumu kopā ar vecākiem “Laiks izkustēties!”

Prieks par aktīviem skolēniem.

Pēc lielā darba pienākas atpūta – lai tikpat aktīvas brīvdienas:)

Direktora vietniece izglītības jomā Iveta Kupča

Atbildēt