Pirmklasnieku lielie darbi

Jau kāds laiciņš pagājis, kad satraukti pukstēja mazā pirmklasnieka sirds, ienākot lielajā skolā un satiekot savu pirmo skolotāju, savus klases biedrus. Nu jau ierasta darba nedēļa ar mācību stundām, ar dažādu ārpusstundu nodarbību apmeklējumu un brīvbrīžu kņadu.

Īstenot mūsdienīgu mācību procesu Salacgrīvas vidusskolā palīdz zinoši, iejūtīgi un aktīvi skolotāji, kuri nenogurstoši meklē inovatīvas pieejas mācību un audzināšanas procesā, lai īstenotu valstī nospraustos mērķus ceļā uz kompetencēm balstītu izglītību.

Tā nu mazie pirmklasnieki kopā ar savām skolotājām mērķtiecīgi dodas pretī sasniedzamajiem rezultātiem, pratībām, attīsta savas prasmes un nostiprina ieradumus.

1.b klases skolēni jau septembra pirmajās dienās ķērās pie diezgan apjomīga projekta – pagatavot pilsētas maketu. Veicot šo darbu, tika sasaistīti gandrīz visi mācību priekšmeti. Tika izzinātas dažādas dzīvesvietas, izpētītas celtnes un objekti tuvējā apkārtnē, pētītas dabas un cilvēka radītas lietas, pārrunāti ceļu satiksmes noteikumi, iepazītas klases biedru adreses un māju numerācija. Mācību stundas tika organizētas arī dabā, lai iegūtie dabas materiāli papildinātu pilsētas maketu. Tā no maziem koku zariņiem pilsētā tapa brīnišķīgas koku alejas. Liels bija mazo prieks, kad viss tika pabeigts! Viss pašu darināts! Pašiem sava pilsēta! Netici? Nāc un apskaties!

Savukārt, 1.a klase ir devusies zinātniskā ekspedīcijā uz Reisa grāvi. Ekspedīcijas laikā veicām dažādus mērījumus – grāvja dziļumu un platumu, zemes temperatūru noteicām ar pielāgotām ierīcēm. Neizpalika arī lieliski atklājumi. Skolēni, pētot vāveres restorānu, atklāja sēni ausainīti, kas augot tikai uz čiekuriem. Liels bija prieks sastapt takas malā aizsargājamo sēni zemes zvaigzni. Iegūtos paraugus rūpīgi izpētījām klasē ar mikroskopu, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par to, kā daba mums apkārt var izskatīties. Arī ugunskura un ceptu desiņu smarža gaisā neizpalika lieliskam noslēgumam! Darbu pie šīs teritorijas izpētes plānojam turpināt jau drīz – ziemas sezonā. Paldies skolotājai Intai Somai par būšanu kopā un dalīšanos zināšanās!

Laura Eimane, 1. a klases skolotāja

Vineta Dance, 1. b klases skolotāja

Atbildēt