Lāčplēša dienā!

“Pieliec delnu pie acīm un skaties:

Līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod

mazo Latviju – lielākas nav.” /L.Briedis/

Sveicam ikvienu!

Par Latviju!

Atbildēt