Piesakies mācībām Salacgrīvas vidusskolā!!!

Renoveta-skola

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA

aicina atraktīvus, mācīties un sportot gribošus jauniešus uzsākt mācības Salacgrīvas vidusskolā 2016./2017.mācību gadā!

Mēs piedāvājam:

 • pamatskolas izglītības programmu;
 • programmas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati”;
 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu vidusskolā.

Nodrošinām:

 • naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
 • kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā (ar pašvaldības dotāciju!);
 • gardas un lētas maltītes skolas kafejnīcā;
 • mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
 • perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
 • plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
 • daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!

Gaidām Jūs mūsu skolas lietvedībā (109.kabinetā) ar dokumentiem. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, zvanot uz tālruni – 64023065 vai 26395930. Detalizētāka informācija skolas mājaslapā:  www.salacskola.lv.Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī draugiem.lv un pievienojies!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA – SKOLA TAVAI IZAUGSMEI !