Izlaidumi Salacgrīvas vidusskolā

DSC_0201Aiz muguras jau abi Salacgrīvas vidusskolas izlaidumi. 3.jūnijā, ļoti karstā vakarā apliecinājumus par to, ka mācījušies Salacgrīvas vidusskolā, saņēma 32 divpadsmito klašu absolventi (Centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestātu jaunieši saņems tikai ….). Pasākuma moto – “ Kalniem pāri” , jo tā bija divpadsmito iemīļota dziesma. Kā pirmais savus vēlējumus izteica Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, pasniedzot naudas balvas pieciem jauniešiem-  Gunai Brendai Pogulei, Samantai Ganiņai, Amandai Melnalksnei, Artūram Zmičerevskim, Andrim Rozmiaņecam.

Sirsnīgu uzrunu teica skolas direktora pienākumu izpildītāja Sanita Šlekone: “Mums visiem ir sapņi. Bet, lai sapņus padarītu par realitāti ir nepieciešams ļoti daudz apņēmības, centības un pašdisciplīnas. Un šo īpašību patiešām netrūkst mūsu 12.klašu absolventiem.”

Viņa raksturoja 12.a un 12.b klasē kā  pozitīvus, erudītus, sirsnīgus, atraktīvus jauniešus, kuri aktīvi ir ne tikai mācību darbā, bet arī visur citur – sportā, skolas pasākumos, interešu izglītībā un konkursos. Abās klasēs ir saliedēts un draudzīgs kolektīvs. Jaunieši ir cēluši savu pašapziņu, kļuvuši pašpietiekami. Īpašs bijis šis gads – pirmklasnieku ievadīšana skolas gaitās, skolotāju pienākumu veikšana Skolotāju dienā, Žetonu vakars, Pēdējā zvana diena. Visi skolēni sekmīgi prezentējuši savu paveikto skolēnu pētnieciskajā darbā. Visi divpadsmitie ir īpaši un individuāli jaunieši.

Labas un teicamas sekmes mācībās guvuši: Guna Brenda Pogule, Amanda Melnalksne, Samanta Ganiņa, Andris Rozmiaņecs, Artūrs Zmičerevskis, Agnese Močāne, Karolina Zvejniece, Rihards Paeglis. Augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ir Gunai Brendai Pogulei un Andrim Rozmiaņecam.Pūtēju orķestrī skaistākos skaņdarbus spēlējuši: Agnese Močāne, Reinis Maurītis, Emīls Eglītis, Kārlis Leimanis un Arnis Leimanis. Tautisko deju kolektīvos viegls dejas solis ir: Kristiānai Zaļumai, Jānim Muciņam, Raimondam Kūzikam, Sandim Ozoliņam, Kalvim Tomsonam, Pēterim Balodim, Agnesei Močānei, Samantai Ganiņai, Sabīnei Šrenkai, Danai Popovai, Rihardam Paeglim un Emīlam Eglītim. Austrumu dejas apguvusi Agnese Močāne. Mūzikai un kora mākslai pievērsušies: Guna Brenda Pogule, Agnese Močāne, Aleksandra Žestokova, Sabīne Šrenka, Valērija Grigorjeva, Jānis Muciņš un Raimonds Kūziks. Ansambļos “Dziedātprieks” un “Sapņi ar spārniem” dzied un spēlē Reinis Maurītis. Atraktīvākie skolas un citu pasākumu vadītāji un dalībnieki ir: Rihards Paeglis, Annija Pabrika, Amanda Melnalksne, Sabīne Šrenka, Guna Brenda Pogule, Agnese Močāne, Karolina Zvejniece, Reinis Maurītis un Emīls Eglītis. Aktīvākie sportisti ir: Artūrs Zmičerevskis, Samanta Ganiņa un Raimonds Kūziks. Līdzcilvēkus, ar iesaistīšanos donoru dienu akcijās, atbalstījuši: Mārcis Melnis, Artūrs Minkevičs, Sabīne Šrenka, kārlis Miezis, Rihards Paeglis, Agnese Močāne, Kalvis Tomsons, Pēteris Balodis, Valters Eglītis, Raimonds Kūziks, Arnis Leimanis, Kārlis Leimanis, Jānis Muciņš, Sandis ozoliņš, Kristaps Veinbergs un Kristiāna Zaļuma. Skolēnu padomē darbojušies: Guna Brenda Pogule, Agnese Močāne, Reinis Maurītis, Sabīne Šrenka, Karolina Zvejniece un Sandis Ozoliņš. Jauniešu iniciatīvu centra “Bāka” aktīvisti ir: Sandis Ozoliņš, Agnese Močāne, Rihards Paeglis un Emīls Eglītis.  Skatuves runas konkursa uzvarētājas ir: Guna Brenda Pogule un Annija Pabrika. Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursa dalībnieces ir: Amanda Melnalksne un Annija Pabrika. Jaunsargu aktivitātēs iesaistījušies Valērija Grigorjeva un Pēteris Balodis. Valērija pat piedalījusies militārajā parādē Valsts svētkos 18.novembrī. Dīdžeju pienākumus skolas pasākumos veikuši Arnis Leimanis un Jānis Muciņš. Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” pusfināla uzvarētājs ir Andris Rozmiaņecs.

12-tie sirsnīgi sveica gan skolotājus, gan vecākus ar dzejoļiem un dziesmu “ Par laimi” , pasākuma gaitā apmeklētājus priecēja Reiņa Maurīša dziedātā dziesma (paldies arī Agitai Zvejniecei un Katrīnai Kariņai), bet nobeigumā izskanēja “ Kalniem pārī” ar zīmīgu tekstu

“ Kalniem pāri citi kalni būs
Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli” , ko arī jauniešiem novēlam turpmākajā dzīvē.

Tā kā klases visu darīja kopā – kopā brauca ekskursijās, gatavoja apsveikumus, priekšnesumus, arī klases audzinātājas Laimdota Pelše un Ruta Valeniece savu apsveikuma runa teica kopīgi. Viņām  savukārt sirsnīgi pateicās abu klašu vecāki. Jauniešus sveica JIC “ Bāka” vadītāja Evija Keisele un aktīvisti.

DSC_0275Nedēļu vēlāk  jau pavisam citos laika apstākļos noritēja 9.klašu izlaidums, labi, ka lietus, vējš un aukstais laiks nekādi neietekmēja sirsnīgo un silto atmosfēru, kas valdīja zālē, kuru sirsnīgu darīja literārie citāti no grāmatas par Vinniju Pūku.

S.Šlekone atzina, ka 9.klašu skolēni bijuši sirsnīgi, atsaucīgi, izpalīdzīgi . 9.a klasi šogad absolvē 16 skolēni – 11 meitenes un 5 zēni. Šīs klases sastāvs ir mainījies KATRU gadu, bet ziedu laiki bijuši 4. klasē, kad skolas solos sēdēja 11 meitenes un 11 zēni. Klases pirmā skolotāja un audzinātāja bija Iveta Kupča. Uzsākot 6. klasi, klases audzināšanu uzņēmās skolotāja Iveta Rozenberga, taču pēdējos 4 mēnešus klases audzinātāja ir skolotāja Rita Ziemele.9.a klase noteikti nav pieskaitāma pie klusajām un mierīgajām klasēm Salacgrīvas vidusskolā, bet tam ir savs iemesls – klasē katrs ir liela personība. Katram ir savs raksturs un klasē ir ļoti plašs interešu un hobiju klāsts. Atrast 2 līdzīgus cilvēkus šajā klasē ir neiespējami.

  1. b klasi raksturo 10 smaidošas meitenes un 7 braši zēni, kuru klases audzinātāja ir Silvija Tīte. Esot daudzi, kuri 9.b klasi uzskata par klusāko klasi skolā. Ja arī kāds kādreiz ir ko aizrādījis, tad tas ir bijis tik netipisks gadījums, ka ātri vien aizmirsies. Ārpus mācībām katram 9.b klases skolēnam ir sava aizraušanās. Un tās ir pavisam dažādas – sākot ar mākslas un mūzikas jomām un beidzot ar makšķerēšanu.IMG_1349.1

Absolvējot  9. klasi, augstākie vērtējumi mācībās ir: Ancei Vanagai, Kristiānam Kacaram, Kristai Muciņai, Loretai Veidei, Annijai Neretniecei, Nensijai Zandei, Montai Līcītei, Ilzei Pogulei un Martai Bitmanei. Mūzikas skolas absolventi ir: Ance Vanaga, Justīne Līna Jamonte, Krista Muciņa, Nils Balodis un Marta Bitmane. Mākslas skolas absolventes ir Loreta Veide, Nensija Zande un Ilze Pogule, bet ar mākslu aizraujas arī Amanda Geila Vijupe. Salacgrīvas pūtēju orķestros “Reids” un “Enkurs”  spēlē Ance Vanaga un Nils Balodis. Folkloras kopā “Zēģelīte” darbojušās Zenta Cielava un Krista Muciņa. Futbola spēlē nepārspēts ir Kristiāns Vutkēvičs, bet aktīvi spēlētāji bijuši arī Valters Purmalis un Raijens Staškuns. Sportā izturīgākie ir Kristiāns Vutkēvičs, Arnis Andris Paegle un Reinis Vīksna. Skolas korī dziedāja Ilze Pogule, Ance Vanaga, Krista Muciņa, Beāte Matisone, Marta Bitmane, Laura Krisanova un Nils Balodis. Tautisko deju pulciņā dejo Matīss Gailums un Krista Muciņa, bet vairākus gadus dejojusi arī Zita Jankovska. SNJIC Bāka aktīvi darbojās Krista Muciņa, Monta Līcīte un Laura Krisanova. 9.klašu absolventiem ir arī daži interesanti hobiji. Liela interese par mūzikas atskaņošanas ierīcēm ir Lenardam Kārkliņam, bet Annijas Neretnieces hobijs ir medības. Par kārtības uzturēšanu klasē atbild Laura Krisanova un Beāte Matisone. Datoru un onlain spēļu pavēlnieks ir Klāvs Gorbuņs. Pēteris Gluhaņuks spēj izdomāt visneiedomājamākās idejas. Santai Kaminskai ļoti patīk zīmēt, bet sirsnīgākais smaids pieder Elvijai Jakovļevai. Evelīnas Jirgensones aizraušanās ir zirgi, taču lieliskākā humora izjūta piemīt Katrīnai Savinai. Laura Krisanova ir tā, kurai rūp apkārtējie cilvēki, kura vienmēr ir gatava piedalīties un izpalīdzēt.

Nobeigumā direktora p.i. sacīja: “ Tādi jūs esat, devītie! Spilgti, pamanāmi un radoši. Lai tikpat krāsains un veiksmīgs Jūsu turpmākais ceļš. Salacgrīvas vidusskola lepojas ar Jums!” Krāsainu nākotni jaunieši vēlēja sev paši, dziedot dziesmu “ Krāsaini sapņi” .

Izlaiduma beigās zālē ieradās “ pats Pūks” – 9.b klase dāvināja savai pirmajai audzinātājai milzīgu lāci, pamatojot savu dāvanas izvēli: “ Mēs taču esam  jums kā mazi lācēni, kuri gan spurojušies pretī, gan neklausījuši, gan bijuši ietiepīgi, taču beigu beigās mīļi pieglaudušies jums klāt. Un vēlamies, lai vienmēr būt kāds, kas atgādinātu par jūsu pirmajiem un vismīļākajiem lācēniem”. Savukārt klases audzinātāja Silvija Tīte varēs doties kādā nelielā ceļojumā , savukārt  9.a klase savām trim audzinātājām dāvināja vāzes ar iegravētu saulespuķi – viducī skolotāja vārds, bet  ziedlapiņās visu skolēnu vārdi. Tā būs tiešām skaista piemiņa no saviem audzēkņiem.

Kā paldies zīmi par uzticību Salacgrīvas vidusskolai , vecāki abos izlaidumos no savu bērnu rokām saņēma skaistu rozi.

Inta Cirša

P.S. Paldies Sanitai Šlekonei par iespēju izmantot svētku runas.