No zemnieku saimniecības līdz mūsu galdam

 

5.februārī ceturto klašu skolēniem notika tikšanās ar Salacgrīvas novada Zemnieku saimniecības “Robežnieki” saimnieci Ievu Alpu-Eizenbergu. Tikšanās tika plānota projekta “Ēdam atbildīgi!” ietvaros.

Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus.

Svarīgi veidot izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību. Pārtikas ražošanas globalizētā iedaba rada gan fizisku, gan psiholoģisku atsvešinātību starp lauksaimnieku un patērētāju, kā arī starp pārtikas patēriņu un tās izcelsmes apzināšanos. Visvairāk tas ietekmē pilsētu iedzīvotājus, jo pārtikas piegāde ir lielveikalu kontrolē. Pārtika līdz patērētājam nonāk tikai kā iepakota prece lielveikalu plauktā un iespējas izsekot tās izcelsmei ir ļoti ierobežotas. Tāpēc arvien vairāk cilvēku tomēr vēlas iegādāties pārtikas produktus, kuru izcelsme ir zināma. Mazās zemnieku saimniecības saražo 70% pasaules pārtikas.

Savu tikšanos ar skolēniem Ieva uzsāka ar jautājumu par līdzatnestajām olām, no kurām viena daļa bija veikalā iegādātas, bet groziņā- no kaimiņu saimniecības. Kuras tad ir labākas, kāpēc? Skolēnu atbildes bija tik dažādas. Bet secinājums bija par labu olām, kuras iegādātas vietējā saimniecībā.

Ieva skolēniem pastāstīja, ka viņas saimniecībā nodarbojas ar piena lopkopību un graudu audzēšanu. Skolēniem bija iespēja uzzināt un iepazīt piena, piena produktu un  graudaugu produktu  ceļu līdz patērētājam. Sava stāstījuma laikā, Ieva ik pa brīdim uzsvēra, cik svarīgi ir atbalstīt vietējos zemniekus un pirkt viņu izaudzētos un ražotos pārtikas produktus. Sarunas laikā arī skolēni stāstīja savus vērojumus, ģimeņu ieradumus produktu iegādē. Arvien vairāk cilvēku apzinās daudzos ieguvumus no savu ēšanas un pārtikas patēriņa modeļu maiņas, un viņi kļūst par virzītājspēku daudzveidīgām iniciatīvām, tiecoties panākt pārtikas piegādes ķēžu saīsināšanos un sadarbības izveidošanos starp ražotājiem un patērētājiem. Pieaugošā interese par vietējās izcelsmes pārtiku sniedz atspēriena iespējas arī vietējai – Salacgrīvas novada ekonomikai.

Saruna bija interesanta. Priecēja, ka skolēni bija zinoši un savstarpēji dalījās pieredzē par savu ģimeņu saimniecībās notiekošo. Ieva aicināja bērnus, kuru vecākiem ir saimniecība, nepamest savas dzimtās mājas un turpināt vecvecāku, vecāku iesākto darbu. Tikšanās noslēgums bija ļoti “gards”. Ieva bija atvedusi skolēniem vietējo ražotāju “Ledus oga” dažāda veida saldējumus, kuru pagatavošanā tiek izmantots no “Robežnieku” gotiņām iegūtais piens.

Šādas tikšanās sniedz skolēniem izpratni par ieguldīto lielo darbu pārtikas produktu ražošanā un liek padomāt, cik katrs atbildīgi attiecamies pret to, kas tiek uzlikts uz šķīvja. Paldies Ievai Alpai-Eizenbergai par sirsnīgo tikšanos ar skolēniem!

Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

Atbildēt