#NEKLUSĒ, ja Tev dara pāri – kā atpazīt mobingu?

#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Projekts tika izveidots Global Shapers Riga Hub ietvaros. Mēs ticam, ka kopā mēs varam radīt laimīgāku dzīvi bērniem Latvijā! #Neklusē arī Tu un iesaisties projekta īstenotajās aktivitātēs!

Mobings ir ilgstoša citu cilvēku apsaukāšana, sišana, pazemošana vai cita veida darīšana pāri. To parasti dara vairāki vienaudži apvienojoties pret kādu vājāku:

  • Speciāli. Nejauši izcēlusies sadursme skolas gaitenī nav mobings. Bet, ja kāds tiek īpaši izraudzīts, tādēļ, ka ir vājāks vai citādi atšķirīgs, gaidīts pēc skolas, izsekots uz ielas vai apsmiets klases WhatsApp sarakstē, tad tas ir mobings.
  • Ilgstoši. Viens kautiņš vai viens slikts komentārs pie Instagram bildes nav mobings. Bet, ja kādu aizskar, kaitina vai citādi dara pāri dienu no dienas vai varbūt pat mēnešus, tad tas ir mobings.
  • Nelīdzvērtīgi. Ja divi sportiski puiši mēģina noskaidrot, kurš spēcīgāks, tad tas nav mobings. Ja kādam cīņā nav iespējas pretoties vai arī ja apsmiets tiek vienmēr tikai viens un tas pats cilvēks, tad tas ir mobings.

Mobingam var būt dažādi veidi:

  • fizisks mobings – tiek nodarītas fiziskas ciešanas vai tiek bojātas mantas, piemēram, sišana vai mantu saplēšana;
  • verbāls mobings – upurim ciešanas tiek nodarītas ar vārdiem, piemēram, viņš tiek apsaukāts, noniecināts vai iebiedēts;
  • slēpts vai ar attiecībām saistīts mobings – tiek sabojātas upura attiecības ar draugiem vai viņa stāvoklis vienaudžu vidū, piemēram, aprunājot vai izstumjot viņu no grupas;
  • kibermobings – upurim liek ciest, izmantojot telefonu vai internetu, viņam tiek sūtītas vēstules ar draudiem vai apvainojumiem, ļaunas vēstules vai fotogrāfijas tiek izvietotas internetā utt. Vairāk informācijas par kibermobingu var atrast Latvijas Drošāka interneta centra mājas lapā internetā www.drossinternets.lv

Kā mobings ietekmē cietušos, pāridarītājus un vērotājus?

Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus. Ja klasē notiek mobings, tad visiem skolēniem ir lielāka iespēja saskarties ar dažādām problēmām – sliktākām atzīmēm, mentālās veselības grūtībām, trauksmi, sliktu noskaņojumu vai nomāktu garastāvokli.

Mobings vai ciešana no tā nav dabiska un noteikti nav cilvēka attīstības nepieciešama sastāvdaļa. Lai nodrošinātu bērna drošu attīstību, ir svarīgi, lai vecāki regulāri runātu ar saviem bērniem un zinātu, kā viņu bērniem klājas. Galvenie ieteikumi ir šādi:

  • Atrodiet laiku savam bērnam, izrunājieties ar viņu un mēģiniet saprast, kā viņš jūtas skolā, ar ko viņš komunicē un ko viņš domā par saviem draugiem. Tas jums ļaus novērst situāciju, kad jūsu bērnam tiek darīts pāri vai arī viņš sāk darīt pāri citiem.
  • Sazinieties ar psihologu, ja jums nepieciešams padoms, kā palīdzēt savam bērnam. Ja nepieciešams, jūs varat saņemt arī individuālās psihologa konsultācijas izglītības iestādē. Jūs varat zvanīt arī Uzticības tālrunim 116111 un saņemt psihologa palīdzību.

Pāridarītājs nav slikts bērns un jūs neesat slikts vecāks. Pāridarītājam ir vajadzīga palīdzība un viņam ir jāizskaidro kaitējums, ko nodara viņa uzvedība. Lai izmainītu pāridarītāja uzvedību, viņam ir skaidri jāpasaka, ka viņa uzvedība ir nepieņemama. Pāridarītājs bieži domā, ka mobings pret citiem palīdz viņam saglabāt savu stāvokli citu vidū vai iegūt viņu atzinību. Citu viedoklis bieži “uztur” pāridarītāju uzvedību. Tas nozīmē, ka ar mobinga nosodīšanu vien ir par maz. Nepieciešams sazināties ar skolu, lai meklētu kopīgu risinājumu.

Kā rīkoties?

Ja sava bērna uzvedībā pamanāt pazīmes, kas liecina par mobingu (pazemojošu ziņojumu sūtīšana, bieža nicinājuma izpaušana pret klasesbiedru, ļauni joki par konkrētu bērnu utt.), tad:

1. Saglabājiet mieru un padomājiet, kā jūs varētu izrunāt šo jautājumu ar savu bērnu.

Jūs kā vecāks ar savu uzvedību rādāt savam bērnam piemēru. Lai arī jums var būt grūti saglabāt mieru, rīkojoties emociju vadīts, jūs varat pieņemt lēmumus, kurus vēlāk nožēlosiet.

2. Novērtējiet savas zināšanas un prasmes.

Vai jūs spējat pats atrisināt šo situāciju vai arī jums nepieciešama palīdzība? Ja nepieciešams, atrodiet kādu, kas jums var palīdzēt (piem., skolas vai pašvaldības sociālā dienesta psihologu). Nav jākaunas atzīt, ka jums ir bail vai jūs nezināt, kā risināt šo problēmu. Taču situācijas ignorēšana gan ir kaunpilna.

3. Runājiet ar bērnu, uzklausiet viņu un atrodiet kopīgus risinājumus.

Atrodiet laiku savam bērnam, parunājiet ar viņu un mēģiniet saprast, kā viņš uztver un izprot situāciju. Ļaujiet bērnam aprakstīt notikumu viņa paša vārdiem. Ja bērnam ir jāapraksta, ko viņš ir izdarījis citam bērnam, tas var palīdzēt viņam labāk izprast, kā cietušais bērns jūtas. Ļaujiet savam bērnam izskaidrot savas uzvedības iemeslus, bet neaizmirstiet, ka viņš var būt apmulsis un nespēt izskaidrot savu uzvedību.

4. Padomājiet par to, vai jūsu bērnam ir pietiekami daudz iespēju apmierināt savas vajadzības pēc sasniegumiem un atzinības (hobiji, sports utt.).

Mobings var būt saistīts ar bērna vajadzību pēc uzmanības un atzinības vai ar viņa zemo pašnovērtējumu. Palīdziet savam bērnam atrast hobiju vai priekšmetu, kas viņam labi padodas. Uzslavējiet bērnu situācijās, kad viņš ir labi uzvedies – tikai negatīva reakcija neiemācīs viņam, kā uzvesties pozitīvi. Taču jums viņam ir arī skaidri jāpasaka, kad viņa uzvedība ir nepieņemama, tanī skaitā, kad viņš dara pāri citiem.

5. Sazinieties ar skolotāju un/vai skolas pārstāvi, cik ātri vien iespējams.

 Izstāstiet viņiem par jūsu novērojumiem un lūdziet padomu, kā rīkoties šādā situācijā.

6. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar psihologu.

Jūs varat sazināties ar skolas psihologu, lai saņemtu palīdzību. Kā arī jūs varat zvanīt Uzticības tālrunim 116111.

Ja esat uzzinājis, ka Jūsu bērnam dara pāri

Neaizmirstiet, ka mobingam nav attaisnojuma! Neviena uzvedība, raksturs, nacionalitāte, ķermeņa aprises, matu krāsa, materiālais stāvoklis, iemaņas un zināšanas (vai to neesamība), apģērbs vai paradumi neattaisno mobingu.

Skola un skolotāji vieni paši nav atbildīgi par mobinga rašanos. Lai arī vecākiem var likties, ka skolotāji var vai arī tiem jāvar kontrolēt visu, kas notiek skolā, praksē tas ir neiespējami. Dienas laikā vienmēr būs brīži, kad skolas darbinieki nebūs klāt, lai konstatētu mobingu, un neuzzinās par to.

Jūs kā vecāks nevarat pieprasīt, lai jūsu bērns būtu populārs savā klasē, bet jums ir tiesības uzskatīt, ka tad, kad jūsu bērns izturas pret citiem ar cieņu, arī viņi pretī izturēsies ar cieņu. Jums arī ir tiesības uzskatīt, ka skolas darbinieki ir gatavi sadarboties ar vecākiem, lai nodrošinātu to, ka bērni pret visiem izturas ar cieņu un tā, lai viņi būtu drošībā.

 

Atbildēt