Mēs lepojamies – 2023!

“Ceriņiem smaržojot, Salacgrīvas kultūras centrā 26. maijā Salacgrīvas vidusskolas tradicionālā svētku pasākumā “Mēs lepojamies” tika godināti un sveikti tie skolēni, kuri 2022./2023. mācību gadā papildus ikdienas mācību darbam sevi pierādījuši mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūstot augstas vietas novadā un valstī, piedalījušies dažādos konkursos, parādot gan izdomu, gan klases saliedētību, guvuši panākumus dažādās sacensībās, pārvarot sportiskus izaicinājumus.” /M.Dance/

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji:

Konkursu uzvarētāji:

Skolēni ar augstiem sasniegumiem sportā, piedaloties vairākās Limbažu novada sacensībās un vismaz vienās valsts mēroga sacensībās:

Klašu kolektīvi – uzvarētāji Limbažu novada konkursos un valsts mēroga konkursos un projektos:

PALDIES pedagogiem un treneriem:

Foto: Marta Dance

PALDIES VECĀKIEM!

Reiz kāds zinātnieks, saņemot balvu, teica šādus vārdus: „ Katru pasaule uzrunā īpašā veidā, vajag atsaukties šai uzrunai, atrast drosmi un palīdzīgu roku, kas vedīs pretī sasniegumiem, un šī palīdzīgā roka ir cilvēki mums apkārt.” Paldies visiem, kas palīdz mūsu jaunajai paaudzei paveikt vairāk!

Brīnišķīgo piektdienas vakaru papildināja mūziķi no grupas “ERIDANA”:

Uz tikšanos 2024.gadā!

Atbildēt