MĒS LEPOJAMIES!

Tik bieži mēs šogad esam teikuši “PRIEKS UN LEPNUMS!”, “MĒS LEPOJAMIES”, “PRIECĀJAMIES KOPĀ AR JUMS!’, “SAKĀM PALDIES SKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM”, utt.

Jā, mums ir ar ko lepoties – ar TEVI, skolēn, kurš mācās vairāk, grib uzzināt vairāk, kam patīk iedziļināties, kam neapnīk.

Ik gadu savā skolā esam atzīmējuši “Mēs lepojamies” svētkus, kurā pasakām PALDIES skolēniem, viņu skolotājiem un vecākiem, kurā sevi atrāda interešu izglītības pulciņu dalībnieki.

Pēdējie divi gadi ir veikuši daudz korekciju visu mūsu dzīvēs, nav notikuši pasākumi pandēmijas dēļ, ir notikusi novadu reforma. Šobrīd ir pavasaris – viltīgais mēnesis, kad daudz skolēnu slimo, tādēļ pasākums “Mēs lepojamies” šogad notika citādākā formātā.

18.maija saulainā trešdienā devāmies uz Puikules muižu, lai kopā ar jaunā Limbažu novada skolēniem un viņu pedagogiem piedalītos pasākumā “Olimpiāžu uzvarētāju svētki”. Šajos svētkos piedalījās mācību priekšmetu olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji un pedagogi, kuru skolēni ieguva 1. vietu, tie ir:

Edagrs Salmanis, Adrians Ginters, Dāvis Birzgalis, Arvīds Gertners, Mikus Rodrigo Viļķins, Ance Kalniņa, Keita Irmeja, Egīls Kļuss, pedagogi – Ilona Antonova, Silvija Tīte, Inta Cirša, Ginta Saleniece.

Mēs noteikti lepojamies ar Laumu Močāni un Danielu Sokolovu, kuri ieguva atzinības rakstus, mēs lepojamies ar skolēniem, kuri uzvaras laurus plūca kādā no izsludinātajiem konkursiem, mēs lepojamies ar saviem sportistiem, kuri uzvarējuši dažādās sacensībās. Patiesībā – mēs lepojamies ar ikvienu savu skolēnu, jo Tu esi mūsējais – Tu esi mūsu bērns, spurainais pusaudzis, nopietni nenopietnais jaunietis!

PALDIES VECĀKIEM! PALDIES PEDGAOGIEM!

Paldies sakām Limbažu novada Izglītības pārvaldei par skaisto dienu.

Paldies Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājam Dagnim Straubergam par iedvesmojošiem vārdiem jauniešiem!

Atbildēt