Mācīties citādāk

Šis nosaukums varētu kļūt par rubrikas “Mācīties citādāk” nosaukumu, kad mācības nenotiek skolā, kad mācības notiek citur. Tas gan nav nekāds jaunums jau vairākus gadus, taču vēlamies parādīt, ka var citādāk, jo dzīvojam brīnišķīgā vietā – SALACGRĪVĀ, kurā viss ir tepat – uz vietas.

Šoreiz 3.klase dodas prom no skolas, lai mācītos citādāk. Paldies skolotājai Vinetai Dancei par plānošanu, izplānošanu un stundu plānu realizēšanu.

Kad 3.klases sociālo zinību stundas tēma ir saistīta  ar uzņēmējdarbību, tad ilgi nebija jādomā, kā organizēt stundas. Jāizmanto vietējie resursi! Zvans mūsu novada uzņēmējdarbības konsultantei Elīnai Lilenblatei un piektdienas mācību stunda centrā “Bāka” ir sarunāta! Skolēni guva temata atsegumu  par tēmas atslēgvārdiem: uzņēmums, uzņēmējs, uzņēmējdarbība, prece, pakalpojums. Viņus pārsteidza uzņēmumu skaits Salacgrīvas bijušajā novadā – pāri par 700! Uzzinājām, ka uzņēmumu var veidot arī tikai viens darbinieks. Pēc izzinošām mācību stundām arī mūsu plānos ir dibināt savus nākotnes uzņēmumus!

Taču stundu sarakstā piektdien ir arī vizuālās mākslas stundas. Tēma? Mākslas galerijas, izstādes apmeklēšana, gleznu izstādes ierīkošana, tikšanās ar māksliniekiem. Kāda laime! Pilsētas bibliotēkā klases skolnieka Riharda Rutka mammas, mākslinieces Ilonas Vuškānes gleznu izstāde! Zvans pilsētas bibliotekārei Diānai Gedertai, klases skolnieces Dārtas mammai un stunda sarunāta! Kas par vietējiem resursiem! Prieks darboties, prieks plānot, prieks par prieku, kas tepat blakus!

Riharda mamma mūs aizveda solīti tuvāk tam, kā rodas ziedu gleznas. Māksliniece bija blakus, kad mēģinājām skicēt savus ziedus. Iedrošināja, uzmundrināja, ieteica. Mums tik atliek gūtās zināšanas izmantot savos darbos, savā mākslas darbu izstādes radīšanā un veidošanā, kas arī sasaucas ar mūsu mācību plāniem.

Tik labi dzīvot Salacgrīvā! Viss, kas nepieciešams jaunā cilvēka izglītošanai ir blakus, tepat aiz stūra, tepat gar jūras krastu, skolēnu ģimenēs un bijušajos skolēnos (Diāna un Elīna), kuriem kā skolotāja biju mazu brīdi blakus pirms viņi kļuva par to, kas šodien ir! Paldies Jums!

Vineta Dance

3.klases skolotāja (arī Diānas un Elīnas:)

Atbildēt