Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks 2019./2020. mācību gadam

Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks 2019./2020. mācību gadam

Datums Laiks Klase Audzinātājs
23. augusts 9.00-10.00 3.a B.Runce
  10.15-11.15 3.b L.Ilvesa
  11.30-12.30 5.c
 
26.augusts 9.00-10.00 5.a
  10.15-11.15 5.b
  11.45-12.45 6.a G.Ūdris
  13.00-14.00 6.b I.Antonova
 
27.augusts 9.00-10.00 7.a I.Čekaļina
  10.15-11.15 7.b L.Siliņa
11.45-12.45 8.a L.Ende
13.00-14.00 8.b I.Noriņa
 

 

28.augusts 9.00-10.00 9.a I.Kupča
  10.15-11.15 9.b S.Šlekone
  11.45-12.45 2.a L.Rozenberga
  13.00-14.00 2.b E.Kosīte-Viļķina
 
29.augusts 9.00-10.00 10.
10.15-11.15 11. S.Čiževska
11.45-12.30 12. R.Kariņa
13.00-14.00 4.b V.Dance
14.00-15.00 4.a J.Jirgensone

 

Topošās 1.a  un 1.b klases skolēni izglītības iestādes bibliotēkā mācību grāmatas un darba burtnīcas saņems 3.septembrī. 

 

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2019/06/Mācību-grāmatu-izsniegšana-augustā.pdf

Atbildēt