Latvijas Skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni izmanto šo iespēju.

Skaistā rudens dienā, kad beidzas oktobris 8.a klase kopā ar klases audzinātāju devās iepazīt tuvāk divas izcilas latviešu personības Raini un Aspaziju viņu dzīvesvietā – Jūrmalas vasarnīcā Majoros. Muzejs veltīts abu izcilo personību mīlestībai un garīgajai tuvībai mūža garumā. Raiņa un Aspazijas vasarnīcas literārajā ekspozīcijā “Es un Tu” var iepazīt Raiņa un Aspazijas daiļrades virsotnes.

Raitais gides stāstījums ieveda pusaudžus citā pasaulē.

Interaktīvā muzeja ekspozīcija lika skolēniem aizdomāties, kā bija toreiz?

Ne tikai jāklausās un jādzird, bet arī līdzi jādarbojas, lai tuvāk iepazītu Raiņa un Asapzijas daiļradi.

Tekstā izmantota informācija no iniciatīvas “LV Skolas soma”, Raiņa un Aspazijas muzeja mājaslapām.

8.a klases audzinātāja Iveta Kupča

 

 

 

 

 

 

Atbildēt