3.a darbojas ekoskolu Rīcības dienās

No 29. oktobra līdz 4. novembrim visā Latvijā un arī mūsu skolā norisinājās ekoskolu Rīcības dienu kampaņa. Starp vairākām citām aktivitātēm, kas šīs kampaņas ietvaros tika veiktas 3.a klasē, jāizceļ redzamāko, proti, izstādi 2.stāva foajē ar skolēnu gatavotajām rotaļlietām, kuru radīšanai tika izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli.

Ideja par rotaļlietu izgatavošanu radās angļu valodas skolotājai Agnesei Gromovai-Ķūrenai grāmatas tēmas ietvaros. Vienojoties ar 3.a klases audzinātāju Jolantu Jirgensoni, projekta darba praktiskā daļa tika veikta arī mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un klases stundās.

Angļu valodas stundās skolēni veica rotaļlietu izgatavošanas procesa aprakstus, kā arī prezentēja gatavos darbus.

Projekta izvērtējumi tika rakstīti latviešu valodā.

Skolotāja Jolanta atzīst: “Šis projekts parādīja to, ka bērni māk sadarboties, sadalīt darba pienākumus un ka no otrreizējās pārstrādes materiāliem var radīt fantastiskas lietas. Bērniem ļoti patika šis projekts, jo paši varēja izpausties un radīt, nebija nekādu norādījumu, kas jāveido!” Vienīgais nosacījums – izgatavot rotaļlietas no jau izmantotām lietām.

Lūk, arī dažas pašu skolēnu atziņas:

“Man patika. Nebija īpaši grūti. Man liekas, mēs dabai palīdzējām. Ir forši taisīt tādu lietu, kā gribi.”

“Man likās forši taisīt mantas. Tāpēc es uztaisīju vēl visu kaut ko: kokosriekstu olas, mainīgu sejas mantu, kastīti un vēl citas. Darbs man patika. Dažas lietas es taisīju ar draugu, bet citas pats. Es uztaisīju piecas rotaļlietas.”

“Man patika taisīt rotaļlietas no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Man nepatika, ka bija maz laika tās taisīt.”

“Man patika taisīt rotaļlietas, jo tas bija interesanti. Bija grūti izdomāt, ko taisīt.”

“Man patika, ka mēs varējām būt radoši un izpausties.”

“Taisīšana bija forša. Nekā viegla tur nebija. Viss darbs bija grūts, jo bija jāizdomā, kā to taisīs un ko taisīs, un jāuzzīmē skices, un tad bija jātaisa, jākrāso, jālīmē un jāgriež.”

“Šis bija ļoti grūti, pēc manām domām, bet bija interesanti, jo bija jābūt pacietībai un draudzībai. Draudzībai jābūt tāpēc, jo tu vari prasīt drauga palīdzību. (..) Bija jautri un tas bija tā vērts.”

“Mēs dabai labu darām, jo rotaļlietas taisām no otrreizējās pārstrādes materiāliem, un labi ir tas, ka mēs tās nepērkam, un es uztaisīju divas rotaļlietas, man nevajadzēja neko pirkt veikalā.”

Ar skolēniem kopā darbojās un rakstu sagatavoja Agnese Gromova-Ķūrena

Atbildēt