Kultūras kanons un Nora Ikstena

nora-ikstena-4723164314.decembrī vidusskolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas nacionālās Bibliotēkas Projektu vadītāju Liegu Piešiņu, un rakstnieci Noru Ikstenu. Sarunas galvenais temats bija Latvija Kultūras kanons.

Latvijas kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs  izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Kanona diskurss saistāms ar kultūras atmiņas jēdzienu, kas skaidrojams kā cilvēku grupas, noteiktas kultūras pārstāvju kopējas zināšanas noteiktā brīdī. Tādējādi var teikt, ka kanons ir līdzeklis šādas kopējas kultūras atmiņas radīšanai un izplatīšanai. Kanons savā ziņā ir institucionalizēta kultūras atmiņa.” (LKK mājas lapa) Kultūras vērtības tiek pārstāvētas šādās kategorijās: tautas tradīcijas, vizuālā māksla, skatuves māksla, mūzika, literatūra, arhitektūra un dizains, kino.

Nora Ikstena bija viena no literatūras sadaļas veidotājām  un šajā sadaļā tika izvēlēti šādi latviešu autori un viņa darbi:

Ēriks ĀDAMSONS (1907-1946) SMALKĀS KAITES 1937

Vizma BELŠEVICA (1931-2005) GADU GREDZENI 1969 DZELTU LAIKS 1987 Triloģija BILLE 1995–1999

Uldis BĒRZIŅŠ (1944) DZEJA

Rūdolfs BLAUMANIS (1863-1908) NOVELES, INDRĀNI 1904

Aleksandrs ČAKS (1901-1950) MANA PARADĪZE 1932 MŪŽĪBAS SKARTIE 1937-1939

Regīna EZERA (1930-2002) ZEMDEGAS 1977

Jānis JAUNSUDRABIŅŠ (1877-1962) BALTĀ GRĀMATA 1921 AIJA 1911-1925

REINIS un MATĪSS KAUDZĪTES (1839-1920;1848-1926) MĒRNIEKU LAIKI 1879

Kārlis MĪLENBAHS (1853-1916) LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA

Jānis PORUKS (1871-1911) PĒRĻU ZVEJNIEKS 1895

RAINIS (1865-1929) GALS UN SĀKUMS 1912 UGUNS UN NAKTS 1905

Kārlis SKALBE (1879-1945) ZIEMAS PASAKAS 1913

Ojārs VĀCIETIS (1933-1983) SI MINORS 1982

Imants ZIEDONIS (1933) ES IEEJU SEVĪ 1968 TAUREŅU UZBRUKUMS 1988 EPIFĀNIJAS I un II 1971-1974

Sarunas nobeigumā L.Piešiņa uz sarunu izaicināja Noru Ikstenu, kura atzinās, ka ne visai labprāt dodas uz skolām, bet šoreiz ļāvusies pierunāties. Viņai nav visai patīkamas atmiņas par saviem vidusskolas gadiem padomju laikā 7.vidusskolā, kas bijusi stipri politizēta. Uzzinājām, ka viņas klase labi mācījusies un tāpēc  sava dumpīguma dēļ skolas vadība neko pret viņiem nevarēja izdarīt. Visa klase par spīti aizliegumam bija aizbraukusi uz dzejnieka  Klāva Elsberga bērēm (dzejnieks gāja bojā mistiskos apstākļos) Rakstniece atzinās, ka skolā nav sapratusi Raiņa dzeju un uzsvēra, ka katram jāatrod sava īstā grāmata. Viņai pašai ļoti tuva ir V.Belševicas daiļrade, bet viņa nekādi nepieņem fantāzijas žanra literatūru. Viņai ļoti patīk angļu valoda, pati daudz lasa angliski, un valoda ir svarīga, kad viņa piedalās  grāmatu mesēs un tikšanās reizēs ar lasītājiem. Rakstnieces kontā ir vairāk par 20 grāmatām, daudzas tulkotas dažādās valodās, bet populārākā grāmatas, kas raisījusi pat tādu kā intereses sprādzienu  ir ” Mātes piens”. Anglijā viņai nācās strīdēties ar izdevējiem par grāmatas nosaukumu, jo šajā zemē valda uzskats , ka ar mātes pienu baro tikai nabadzīgie iedzīvotāji, un tāpēc tas nebūšot labs signāls lasītājiem.  Toties par krievu valodas izdevumu rakstniece atsaucās ļoti atzinīgi.

Paldies skolēniem, kuri palika uz tikšanas par spīti tam, ka trešdien bija tikai 5 stundas.

Inta Cirša

 

Atbildēt