Kristiānam Kacaram – atzinība valsts fizikas olimpiādē

No sirds lepojamies ar Salacgrīvas vidusskolas 12.klases skolnieku Kristiānu Kacaru, kurš sarežģītajā fizikas 69.olimpiādē ieguva atzinības rakstu valsts mērogā! Paldies Kristiānam, vecākiem un skolotājai Ritai Ziemelei par ieguldīto darbu!

Atbildēt