Klātienes mācības NO 12. APRĪĻA

Mācības KLĀTIENĒ 5. un 6. klasēs atsāksim no 12. aprīļa.

12. klases skolēni no 12. aprīļa KLĀTIENĒ atsāks mācīties 2 dienas nedēļā (ceturtdien, piektdien).

Noteiktajā kārtībā jeb pēc rotācijas principa klātienes mācības īstenosim arī 7.- 11.klasē (piemēram, divas dienas nedēļā).

Tas viss ir iespējams, ievērojot reģionu principu.

9.a un 9.b klases skolēni uz klātienes mācībām ierodas 12.aprīlī.

12.aprīlī, 9.a klase

N.p.k.LaiksStunda
1.8.30 – 9.10Matemātika
2.9.20 – 10.00Matemātika
3.10.10 – 10.50Sociālās zinības
4.11.00 – 11.40Latviešu valoda
5.11.50 – 12.30Latviešu valoda
6.13.00 – 13.40Matemātika
7.13.50 – 14.30Klases stunda

12.aprīlī, 9.b klase

N.p.k.LaiksStunda
1.8.30 – 9.10Latviešu valoda
2.9.20 – 10.00Latviešu valoda
3.10.10 – 10.50Literatūra
4.11.00 – 11.40Matemātika
5.11.50 – 12.30Matemātika
6.13.00 – 13.40Angļu valoda
7.13.50 – 14.30Angļu valoda

Atbildēt