GATAVOJAMIES 9.KLASES DIAGNOSTICĒJOŠAJIEM DARBIEM!

Angļu valodas rakstu daļu skolēni kārtos 13. aprīlī.

Angļu valodas mutvārdu daļa tiks organizēta no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim.

Valsts pārbaudes darbu norise (publicētas VISC tīmeklī) ir plānota gan attālināti, gan klātienē, ja, ievērojot veselības drošības pasākumus, skolēni varēs uzsākt mācības klātienē.

Tie skolēni, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, ir atbrīvoti arī no valsts  diagnosticējošajiem darbiem.

Darba vērtējums nedrīkst ietekmēt ne semestra, ne gada vērtējumu.

ATGĀDINĀJUMAM: diagnosticējošie darbi paredzēti tikai skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei, paškontrolei, nevis semestra vērtējumu uzlabošanai.

Sīkāk: www.visc.gov.lv

Atbildēt