Kas vairāk kā skolotāja – Ilga Līvija Kalvāne

            Ir pagājis mēnesis kopš Salacgrīvas vidusskola svinēja savu 95. jubileju un skolas absolventi gremdējās brīnišķīgās atmiņās par savu skolu, savu Salacgrīvas vidusskolu, klasesbiedriem, skolotājiem un jaukiem atgadījumiem. Protams, katram Salacgrīvas vidusskola saistās ar ko citu – kādam ar mācību stundām, mājasdarbiem, kādam varbūt ar garšīgajām skolas pusdienām un interesantiem pasākumiem, kādam ar mīļiem vai varbūt ne tik mīļiem skolotājiem, bet es esmu pārliecināta, ka tieši Ilga Līvija Kalvāne ir katra atmiņā.

            Ilga Līvija Kalvāne Salacgrīvas vidusskolā nostrādāja 51 gadu, bet es to nevarētu nosaukt par strādāšanu, bet gan zināšanu, laika, enerģijas un mīlestības ieguldīšanu. Skolotāja Kalvāne Salacgrīvas vidusskolā sāka strādā 1954.gada 11.augustā pēc Cēsu skolotāju institūta absolvēšanas kā 5.klases audzinātāja, bioloģijas, ģeogrāfijas un lauksaimniecības pamatu skolotāja. Esmu pārliecināta, ka skolotājas audzināmā klase bija tiešām priecīga par savu skolotāju, jo klase bieži devās pārgājienos gan kājām, gan ar velosipēdiem, nakšņoja teltīs Salacas upes krastos, vai jūras krastā Tūjā, izpētot un iemācoties ko jaunu par dabu. Klase arī aktīvi piedalījās ierindas skatēs, sacensībās un dažādos konkursos. Protams, tika arī organizēti arī klases vakari. Vēlāk Ilga Kalvāne sāka strādāt par mācību pārzini praktiskā darbā un ārpusklases darba organizatori. 1982.gada 28.septembrī Ilga Kalvāne sāka strādāt par Salacgrīvas vidusskolas direktori un šajā amatā pavadīja 8 gadus. 1987.gada 16.septembrī skolotāja Kalvāne aizgāja pensijā, bet turpināja strādāt Salacgrīvas vidusskolā kā garderobiste un bija atbildīga par ēdnīcas darbiem. Esmu pārliecināta, ka ne katrs pēc direktora amata varētu strādāt par tehnisko darbinieku, vai ne? Bet tieši tāpēc Ilga Kalvāne ir tik īpaša Salacgrīvas vidusskolai un ir iemājojusi katra skolēna, skolotāja un darbinieka sirdī.

            Gan skolotāju, gan absolventu, gan vēl tagadējo skolēnu domas par Ilgu Kalvāni sakrīt, visi kā viens saka, cik interesanta, patīkama, izpalīdzīga un labestīga skolotāja ir. Labo vārdu rinda ir neizmērojami gara, un tas liecina tikai par to,  ka katram cilvēkam ir darbs, kurš ir arī hobijs un sapnis, darbs, uz kuru var iet ar prieku un darīt darbu ar entuziasmu un mīlestību. Ne velti Ilga Kalvāne par skolotāju vēlējās kļūt jau no 5 gadu vecuma, kad tēloja skolotāju savām lellēm un kaimiņu bērniem. Arī skolotājas Kalvānes domas par skolēniem ir pilnas ar labiem vārdiem. Viņa skolēnus raksturo kā dažādus, kas, protams, ir pašsaprotami, ir gan paklausīgi, gan nepaklausīgi, bet tomēr katrs skolēns savā sirdī vienmēr ir sirsnīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs. Tieši Salacgrīvas vidusskolas skolēni un viņu labsirdība un izpalīdzība ir skolotājas labākās atmiņas.

            Ir pagājuši 62 gadi kopš Ilga Kalvāne uzsāka savas skolotājas gaitas Salacgrīvas vidusskolā, un pat šodien ar smaidu un lepnumu var runāt par skolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem. Esmu pārliecināta, ka arī mēs, Salacgrīvas vidusskolas absolventi, skolēni, skolotāji un darbinieki, ik katrs, kurš saskārās ar Ilgu Līviju Kalvāni, var ar smaidu uz lūpām un mīlestību sirdī teikt, ka skolotāja Kalvāne mums katram ir īpaša, ka viņa ir skolotāja ar lielo burtu un kaut katram dzīvē būtu tāda skolotāja kā Ilga Līvija Kalvāne, jo vai katram dzīvē gadās skolotāja, kura 85 gadu vecumā atceras skolēnus, viņu vecākus un pat vecvecākus un apjautāsies kā viņiem iet?

Biznesa augstskola Turība studente

Karolina Zvejniece

kalvane

  1. Izsaku cieņu skolotājai Ilgai Līvijai Kalvānei par skolēniem dotu dzīvi. Prieks, ka Karolīna ir izvēlējusies tik nozīmīgu personību par sava stāsta varoni.

Atbildēt uz Brigita Atcelt atbildi