Karjeras atbalsta projekta aktualitātes

 

Kopš 2017.gada aprīļa Salacgrīvas novada skolas ir iesaistījušās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kuru koordinē VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra). Salacgrīvas novadā projekta koordinatore ir izglītības speciāliste Antra Paegle, bet praktisko darbu veic pedagogs karjeras konsultants (PKK) Inta Cirša. Mācību gada sākumā, sadarbībā ar skolu direktoriem, top plāns mācību gadam, kuru norisi koordinē PKK.

Karjeras projekts piedāvā skolēniem gan apmeklēt iestādes, kurās var iepazīt dažādas profesijas un karjeras iespējas, gan arī aicināt uz izglītības iestādi viesus, jo projekts paredz arī finansējumu lektoriem. Līdz šim par projekta finansējuma līdzekļiem notikuši 30 dažādi pasākumi, ļaujot skolēniem iepazīt gan sevi, gan dažādas tehniskas un praktiskas profesijas. Skolēni ir apmeklējuši gan maiznīcas “Lielezers” un “Lāči”, iepazīstot maizes cepēja darbu, gan bitenieku un podnieku Arni Preisu, “Ādažu čipsu” ražotni, “Laimas” šokolādes muzeju, uzzinot par pārtikas tehnologa darbu, iepazinuši būvniecības profesijas kopā ar zinātnes centru “Mazā Brīnumzeme”, uzzinājuši par tehniskām profesijām ZINOO centrā, apmeklējuši izdevniecību “Zvaigzne”, jūrniecības koledžu “Novikontas”, mācījušies liet sveces, veidot frizūras, apguvuši alpīnisma iemaņas.

Tehnobusa apmeklējums deva iespēju praktiski iepazīt tehniskas profesijas darbībā, nodarbībās apgūti robotikas pamati. Skolēni tikušies gan ar dietologu, gan dizaineri, uzzinot par šīm mūsdienās svarīgajām profesijām.

Protams, katrā izglītības iestādē karjeras izglītības pasākumi tiek integrēti mācību procesā, notiek  tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izglītības iestādes absolventiem, notiek dažādu mācību iestāžu prezentācijas. Katra skola ir izveidojusi informatīvo stendu, kas veltīts karjeras izglītībai ar skolēniem noderīgu informāciju. Liepupē un Ainažos ir notikušas projektu nedēļas, kas veltītas karjeras izglītībai, Salacgrīvas vidusskolas skolēni šogad projektu nedēļu veltīs savu nākotnes profesiju izpētei. Pedagogs karjeras konsultants vada karjeras nodarbības gan Liepupē, gan Ainažos, gan Salacgrīvā.

PKK

Inta Cirša

I.Cirša sarunā ar Liepupes skolēniem

 

Atbildēt