“Jaunā uzņēmēja ABC”,

Projektu nedēļā 8., 9.klašu skolēni apmeklēja SIA  ”Start strong” divas nodarbības “Jaunā uzņēmēja ABC”,  trenera Andra Purvlīča vadībā.

Nodarbība notika  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros.

Ar pavisam vienkāršiem uzdevumiem Andris skolēniem lika saprast, ka dzīvē vislabāk noder formula EES – ar enerģiju , entuziasmu un smaidu, kas uzdoto darbu vai uzdevumu liek paveikt vieglāk un  ātrāk nekā paveicot to, esot dusmīgam , nīgram vai negribīgam.

Kopīgs uzdevums komandām lika saprast, cik sadarbošanās prasme ir svarīga- sarunāties, vienoties un izpildīt.

Lai kaut kas darbotos , jāievēro likums 21/90 – 21 dienu kaut ko praktizējot, tas kļūst par ieradumu, pēc 90 dienā iesāktais kļūst jau par dzīves veidu.

Vairākkārt Andris uzsvēra, ka jāizvēlas darīt to, ko patīk darīt – tad šādi var veidoties savs bizness, un ja tam velti 100 % uzmanības, turklāt palīdzot citiem, uzņemoties 100 % atbildību, būs arī rezultāts. Viņa piemēri bija no jauniešu vidus, kuri piedalījušies Start strong nometnēs.

Inta Cirša, PKK

Atbildēt