Ekoskolas Rīcības dienu 2021 galaprodukts!

“Jau devīto gadu izglītības iestādes un it īpaši jaunieši ir aicināti attīstīt risinājumus un aktualizēt globālas vides problēmas – klimata pārmaiņu krīzi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un vides piesārņojumu.” /Vides izglītības fonds”

Salacgrīvas vidusskolas skolēnu kopdarbs ir pabeigts, sasniedzamais rezultāts sasniegts – mēs lietojam uzturā savā dārzā izaudzēto, mēs lietojam sezonālos dārzeņus!

Paldies Ekoskolas koordinatorei Līgai Tauriņai un palīgam Laimdotai Pelšei!

Paldies mājturības, dizaina un tehnoloģiju pedagogiem Līgai Siliņai un Guntaram Ūdrim par praktisko daļu, kurā skolēni realizēja savas idejas savā ģimenē!

Paldies matemātika pedagoģei Gunai Meierei, kas kopā ar skolēniem to visu aprēķināja – dalīja un reizināja!

Paldies vizuālās mākslas pedagoģei Ivetai Rozenbergai, kas kopā ar skolēniem to visu noformēja vizuāli glīti!

Paldies sākumskolas pedagogiem Vinetai Dancei, Laurai Ilvesai, Baibai Runcei, Lailai Rozenbergai, Evijai Kosītei -Viļķinai un Dacei Kašai.

Kad klases audzinātājs ir arī direktora p.i., tad kādreiz sanāk kaut ko kavēt:), bet – arī 3.a klases skolēni degustēja savas ģimenes pagrabu gardumus, sagaidot 1. Adventi!

Lai tikpat raits, radošs, notikumiem bagāts ir arī gada pēdējais mēnesis – DECEMBRIS!

Atbildēt