“Iepazīsti Salacgrīvu 2018!”

29.maijā Salacgrīvā kāds ziņkārīgais varēja uzdot jautājumu, vai tad skola jau beigusies, jo stundu laikā pilsētā bija redzami aizdomīgi daudz bērnu. Brīvdienas nē, bet kārtējā izzinošā diena “Vai pazīsti Salacgrīvu?”, kas katru gadu maijā ielās izved 5.-8.klašu skolēnus.

5.klašu skolēni iepazina kultūras namu Pārslas Dzērves vadībā, lai uzzinātu, “Kas lācītim vēderā?”, jeb apmeklētu telpas, kuras ir pieejamas pašdarbniekiem vai tikai darbiniekiem.

Tālāk ceļš veda uz Mantu kambari, kur Pēterim Priekulim bija iespēja aizraut bērnus ar savu entuziasmu par vēstures liecību saglabāšanu.

Pilsētas muzejā Iveta Kalniņa iepazīstināja ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju, jauno interaktīvo spēli, muzeja krājumu. Protams, ka lietā tika likta vecā cepuru un galvas rotu kolekcija, lai veidotu kopbildi. Viņa iepazīstināja ar  muzeja darbu, kādas  prasmes un izglītība nepieciešama muzeja darbiniekiem. Skolēni varēja arī ieaust stellēs kādu krāsainu grīdas celiņa kārtu.

6.klašu skolēnu ceļš veda uz Domi. Paldies Ilgai Tiesnesei par vienmēr radošu pieeju skolēnu apciemojumam, skolēniem bija jāpieliek arī pūles, lai saliktu novada kartes puzli.

Tūrisma informācijas centra darbinieces informēja par TIC darbu, tūrisma darba specifiku, izrādīja īpašos novada suvenīrus. Dabas aizsardzības pārvaldes(DAP) izglītības centrā ar Intu Somu skolēni iepazina DAP darbu, iepazina vietējas augu sugas, uzzināja par vides aizsardzības problēmām,  kā arī praktiski varēja darboties, piemēram, pētot paraugus mikroskopā. Sestklasnieki apmeklēja arī Sarkanā krusta biedrības telpas, kur ilggadējā aktīviste Ilga Līdaka iepazīstināja ar  Sarkanā krusta vēsturi un darbību un labdarības aktivitātēm.

7.klases apciemoja pansionātu “Brīze”. Ligitas Jirgensones aizrautīgais stāstījums lika skolēniem aizdomāties ne tikai par attieksmi pret vecākiem cilvēkiem, bet arī saviem vecākiem. Daži izteica vēlēšanos apciemot vecos cilvēkus, vienkārši parunāties ar viņiem.

Gan 6., gan 7.klašu skolēni apmeklēja katoļu baznīcu, un, izrādās, ka neviens no viņiem tur iepriekš nebija bijis un klausījās stāstījumu ar lielu uzmanību, meklējot atšķirīgo starp katoļu un luterāņu baznīcām, gan klausoties veco kājminamo ērģeļu skaņās. 6.b klase pat dabūja dzirdēt veselu dziesmu, jo I.Cirša uzaicināja klases audzinātāju I.Noriņu kopīgi divbalsīgi nodziedāt vienu dziesmu ( I.Noriņa šo dziesmu dziedāja pirmo reizi!)

Septītklasniekiem bija jāsameklē arī pilsētas teritorijā esošais lielākais – Maiju birzs akmens, bet nobeigumā jānoklausās Normunda Tiesneša stāstījums, kā darbojas ostas pārvalde.

8.klasēm bija jāmēro tālākais ceļš. Viņus savās mājās sagaidīja keramiķis Imants Klīdzējs, kur ne tikai skolotājiem , bet arī skolēniem tikšanās bija likusies par īsu. I.Klīdzējs iepazīstināja ar savu profesionālo ceļu, materiāliem ,kurus izmanto. Keramiķis atzina, ka pēdējā laikā viņam vairāk patīk darboties nevis ar mālu, bet porcelānu, kas ir daudz sarežģītāks materiāls. Ciemiņi pārliecinājās, cik lielisks stāstnieks ir I.Klīdzējs.

Jātnieku sporta klubā  “Fēnikss” vadītāja Laura Tomsone iepazīstināja ar zirgkopja ikdienu, pienākumiem. Skolotāju L.Tauriņu pārsteidza, cik ļoti dziļi Laura  izprot zirgu psiholoģiju, kā viņa izjūt katra zirdziņa noskaņojumu.

8.b klase tālāk devās uz Vecsalacas parku, kur par savu dzīves vietu pastāstīja Zaiga Ilvesa, kura skolēniem pat bija izcepusi pīrādziņus un pagatavojusi sulu. Dažiem šī bija pirmā saskare ar informāciju par Vecsalacas muižu un barona Ferzena dzimtu, par to, ka šeit bijusi pirmā brīvdabas estrāde Limbažu rajonā. 8.b savukārt apmeklēja nēģu taci, lai vērotu, kā top jaunais tacis.

Gan skolēniem, gan arī skolotājiem šī bija iespaidiem bagāta diena. Paldies visiem, kas atsaucās un bija gatavi iepazīstināt ar savu darba vietu, lai paplašinātu skolēnu redzes loku gan par iestādēm, to darba specifiku, gan profesijām.

 

Dienu plānoja un aprakstīja Inta Cirša

 

 

Atbildēt