“Es redzu”

Kas ir godīgums, atbildība, drosme un cieņa jauniešu acīm?

Kā jaunieši vērtē šīs vērtības un, kā tās izpaužas viņu ikdienā, attiecībās ar citiem cilvēkiem un sabiedrībā, kurā viņi dzīvo?

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aktualizē jauniešu lomu demokrātijas, atbildīgas un tiesiskas valsts stiprināšanā un aicināja jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es redzu”. Skolēni izvēlējās vienu no tēmām “Es un Godīgums”, “Es un Atbildība”, “Es un Drosme” vai “Es un Cieņa” un savos zīmējumos atainoja, kā izvēlētā vērtība izpaužas jauniešu un cilvēku, kuri atrodas līdzās, rīcībā un attieksmē. Zīmējumu konkurss norisinājās līdz 2022. gada 31. martam.

PRIEKS UN LEPNUMS par mūsu skolas 11.klases skolniecēm Kati Ozoliņu-Menniku un Aelitu Imaku.

Konkursa noslēgumā tika saņemti 133 darbi no 24 Latvijas skolām un 1 ģimenes. Visbiežāk jaunieši savos darbos atainoja drosmi – 57 zīmējumi, atbildība – 30 zīmējumi, cieņa – 23 zīmējumi, godīgums – 13 zīmējumi. Vairāki jaunieši darbos bija izvēlējušies apvienot vērtības – 10 zīmējumi. 

PALDIES vizuālās mākslas skolotājai Ivetai Rozenbergai par skolēnu iesaistīšanu mākslas konkursos.

Atbildēt