Ekoskolu Rīcības dienas – lielākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā

 

                                                 Šogad tās notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim.

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā. Šogad Rīcības dienas ir veltītas četrām svarīgākajām vides problēmām Latvijā.

 1. Klimata pārmaiņas

Mūsdienu svarīgākā pasaules problēma joprojām nesaņem pietiekami daudz uzmanības, tāpēc uzziniet vairāk par to paši un stāstiet citiem. Klimata pārmaiņas cieši saistās arī ar dabas izzušanas tēmām.

 1. Atkritumu daudzuma pieaugums

Atkritumu šķirošana nav slikta, taču daudz svarīgāk censties atkritumus neradīt. Neizmantot plastmasas maisiņus, dzert krāna ūdeni nevis plastmasas pudelēs pildīto, kā arī nelietot vienreiz lietojamos traukus. Ko darīt? Risinājumus meklē homo ecos: lapā bezatkritumiem.lv, aprakstā par Repair Cafe.

 1. Dabas vērtību izzušana

Mums ir pienākums aizsargāt Baltijas jūru, mūsu mežus un dzīvo dabu Latvijā, kā arī novērst biodaudzveidības mazināšanos pasaulē. Mazināt palmu eļļas lietošanu, lai novērstu lietusmežu izciršanu. Dabas daudzveidība cieši saistīta ar mūsu ikdienas pārtikas izvēlēm.

 1. Izšķērdīgs patēriņš

Vairākas no vides problēmām rodas dēļ patērniecības – mūsu vēlmes neapdomīgi pirkt lietas (reklāmas ietekmē ), kas mums nav vajadzīgas un kuras pat neizmantojam. Mūsu kopīgā lielā problēma ir arī pārtikas izmešana atkritumos (Latvijā izmetam ap 1/4 daļu no saražotās pārtikas)

Skolā, sadarbojoties visam skolas kolektīvam, Rīcību dienu laikā notiks dažādi pasākumi.

 Ekopadomē tapa rīcības plāns šai nedēļai.

 1. 30. oktobris – Klasēs pabeidz plakātus par pārtiku 
 2. No 31.10. līdz 03.11. skolā izstāde “Pārtikas ceļš līdz mūsu galdam”.
 3. Klasēs starpbrīžos varēs skatīties Homo Ecos filmas par atbildīgu pārtikas lietošanu, atkritumiem utt., diskusijas (Filmas ir Youtoobe)
 4. No 30.10.  sākas makulatūras vākšanas akcija “Nāc uz skolu ar makulatūras sainīti!”
 5. Uzaicinājums skolēniem kopā ar ģimenēm “Pagatavo (uzšuj, tamborē utt.)  savu iepirkuma maisiņu!”
 6. 06.11.- Pašgatavoto iepirkuma maisiņu izstāde “Mans iepirkuma maisiņš”
 7. Jaunie Vides līderi gatavos spēli “Ko Tu zini par sadzīves atkritumiem? “
 8. Skolā viesosies izcilais šefpavārs Māris Jansons, lai vadītu meistarklasi jauniešiem “Mūsdienu latviešu virtuve”

 

                  Domāsim un rīkosimies visi kopīgi!

                                                                                Ekopadome

Atbildēt