Salacgrīvas vidusskolas pedagogu darba grafiks skolēnu brīvlaikā

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/10/Salacgrīvas-vidusskolas-pedagogu-darba-grafiks-oktobris.pdf

    1. Labdien.
      Ar metodisko darbu saprot to, ka pedagogs, piemēram, izstrādā vai labo pārbaudes darbus, aizpilda atskaites, gatavojas vecāku sapulcēm, veido materiālus skolēniem vai veic citus līdzīga veida pienākumus.

Atbildēt