“Dzeja elpo”

Septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis. Tās tradīcija ir publiski dzejas lasījumi. Pirmoreiz šāds pasākums notika par godu Raiņa 100tajai dzimšanas dienai, kad tika atklāts arī viņa piemineklis Rīgā, Esplanādē. Dzejas dienām katru gadu tiek dots temats, šogad – “Dzeja elpo”, kad īpaši izcelsim dzejniekus un rakstniekus Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti, kuriem šogad atzīmējam 90 gadu jubilejas.

No 11. septembra līdz 15. septembrim sākumskolas skolēni un skolotāji katru dienu piedalījās publiskos dzejas lasījumos, tam veltījām 25 minūtes no garā starpbrīža, tā domājot un cerot, ka bērniem patiks vairāk lasīt, domāt par izlasīto, izteikt savu viedokli, analizēt, ko lasām.

Labs paraugs jaunākajiem skolas bērniem bija mūsu lielākie skolēni – Adrians Ginters un Rinalds Runcis, kuri parādīja lielisku uzstāšanos, likdami saprast, ka dzejai nav vecuma ierobežojumu.

Arī skolotāji piedalījās dzejas lasījumos. Skolotāja Inta Cirša savā lasījumā piektdien izvēlējās dzejoli, kas uzrakstīts mūsu dialektā. Savukārt, skolotājas Inguna Laksberga un Iveta Kupča izvēlējās lasīt citādāk – viena lasīja vienu pantiņu no savas grāmatas, otra – vienu pantiņu no citas grāmatas, rezultātā sanāca smieklīgais dzejolis. Arī skolotāja Vineta Dance, iedrošinot kautrīgos, iesēdās mūsu karaliskajā krēslā, skandējot savu izvēlēto dzejoli par Ainažiem, kuru sarakstījis Imants Ziedonis.

Liels prieks par aktīvajiem sākumskolas skolēniem, kas uzstājās gandrīz katru dienu.

Noslēdzot sākumskolas dzeju dienu publiskos lasījumus, uz skatuves iznāca paši mazākie – 1. a klases skolēni, kas kopā ar skolotāju Martu Stivriņu bija sagatavojuši dzejoli “Visi desmit”, kuru deklamēja no galvas:)

Paldies skolēniem par aktivitāti, skolotājiem un vecākiem par atbalstu.

Paldies skolotājai Vinetai Dancei par ideju.

Paldies datorikas skolotājiem Linardam Emīlam Kupcim un Valdim Kupcim par tehniski – skanīgo nodrošinājumu.

Vecāko klašu skolēni vēl gatavojas dzejas dienu noslēgumam, kas notiks 25.septembrī, plkst. 17.00, Skolotāju istabā kopā ar dziesminieci Gunu Groti – Majori.

Iveta Kupča

sākumskolas MK vadītāja

Atbildēt